Nova: Týden manželství: stop rozvodům, ano rodině!

  • 11.2.2007
12. 02. 2007 15:16, aktualizováno 12. 02. 2007 17:26
Svátek svatého Valentýna, který letos připadne na středu 14. února, je důvodem k zamyšlení nad způsobem dlouhodobého soužití mužů a žen v partnerském vztahu. Národní týden manželství by měl od pondělí do neděle připomenout důležitost manželství a rodiny.
Televizní noviny
Nejsledovanější zpravodajská relace v České republice a nejúspěšnější televizní zpravodajská relace v Evropě, snad i na světě.
Týden má být podle koordinátora Petra Činčaly výzvou všem manželským párům, aby si připomněly, že na tajemství dobrého manželství není nic tajného – že jde o to, zastavit se a přemýšlet o vztazích, které dávají smysl všem dalším oblastem života. „Jde o to, zda nám na manželství záleží, jestli umíme komunikovat, odpouštět a budovat s naším partnerem skutečné intimní přátelství,“ uvedl.
„Vizí NTM je vytvořit prostor, kde bychom si připomněli, že spokojené manželství není samozřejmost, ale vztah, který bychom měli rozvíjet,“ píší organizátoři akce na webových stránkách.
Pokud se podle iniciátorů kampaně „něco nestane“, je pokračování rozpadu rodiny a manželství v Česku nevyhnutelné. Podle národní zprávy o rodině z roku 2004 čelí česká společnost zejména dvěma trendům – příliš mnoho manželství končí rozvodem a čím dál méně lidí je ochotno do manželství vůbec vstupovat. „Nezbývá nám nic jiného, než se pokusit o obnovení zkušenosti lidí s dobrým manželstvím,“ zdůraznil Činčala.
Rozvodů neubývá
V roce 2004 se rozvedlo přes 33 tisíc manželských párů. Rozvedl se tedy každý druhý oddaný pár. Soudci také projevují větší ochotu páry rozvádět. V roce 2004 vyhověli 87 procentům žádostí o rozvod. V roce 2005 se v ČR rozvedlo 31 tisíc párů. Česko je v žebříčku rozvodů na předním místě v EU. Konkurují mu jen Belgie, Finsko a Švédsko.
Nejvíce se rozvádějí lidé v Karlovarském, Středočeském a Ústeckém kraji. Rozvod je i finančně nákladnou záležitostí, minimální cena je zhruba 12 tisíc korun.
Strach o děti
Jedním z motivů kampaně je i zájem o dopady krachujících manželství na děti. Každé dítě si podle koordinátorů zaslouží příležitost vyrůstat v rodině s oběma rodiči v trvalém vztahu.
Průměrná délka trvání manželství v Česku je 13 let. V současnosti se rodí přes 30 procent dětí mimo manželství a na 100 nově uzavřených manželství připadá přibližně 65 rozvodů. Rozvodů je každý rok více než 33 000, a ročně tak o jednoho z rodičů přijde přes 20 000 dětí; získávají tím negativní zkušenost s manželstvím. Zhruba 70 procent rozvádějících se párů má děti.
Iniciátoři kampaně připomínají, že vysoké procento manželských párů se nerozpadá kvůli nevěře, alkoholismu, domácímu násilí a podobně, ale kvůli nefungujícím partnerským vztahům.