Rádio Impuls: Vztah neklape? Nejste v tom sami

  • 11.2.2007
Dobré vztahy nejsou samozřejmostí
V Česku právě probíhá Národní týden manželství připravený na dny od 12. do 18. února. Za akcí, v Česku iniciované poprvé, stojí především neziskové a křesťané organizace. A jelikož je zítra Valentýn, tedy svátek zamilovaných – je diskuse o vztazích na místě.
Rodina, manželství..hodnoty, kterým se přestává fandit
Kordinátor celé akce, Petr Činčala přichází s výzvou všem manželským párům, aby si připomněly, že na tajemství dobrého manželství není nic tajného – že jde o to, zastavit se a přemýšlet o vztazích, které dávají smysl všem dalším oblastem života. „Jde o to, zda nám na manželství záleží, jestli umíme komunikovat, odpouštět a budovat s naším partnerem skutečné intimní přátelství,“ uvedl.
Trend – časté rozpady
 Podle národní zprávy o rodině z roku 2004 čelí česká společnost zejména dvěma trendům – příliš mnoho manželství končí rozvodem a čím dál méně lidí je ochotno do manželství vůbec vstupovat. „Nezbývá nám nic jiného, než se pokusit o obnovení zkušenosti lidí s dobrým manželstvím,“ zdůraznil Činčala.
Trpí hlavně děti
Jedním z motivů kampaně je i zájem o dopady krachujících manželství na děti. Každé dítě si podle koordinátorů zaslouží příležitost vyrůstat v rodině s oběma rodiči v trvalém vztahu.
Průměrná délka trvání manželství v Česku je 13 let. V současnosti se rodí přes 30 procent dětí mimo manželství a na 100 nově uzavřených manželství připadá přibližně 65 rozvodů. Rozvodů je každý rok více než 33.000, a ročně tak o jednoho z rodičů přijde přes 20.000 dětí; získávají tím negativní zkušenost s manželstvím. Zhruba 70 procent rozvádějících se párů má děti.
Co je za rozpady vztahů?
Iniciátoři kampaně připomínají, že vysoké procento manželských párů se nerozpadá kvůli nevěře, alkoholismu, domácímu násilí a podobně, ale kvůli nefungujícím partnerským vztahům. Jinými slovy, dva lidé spolu přestanou nebo neumí komunikovat. Vznikne bariéra, přes kterou se už dál jít nedá.
Zdroj: Čtk, Rádio Impuls