Usnesení Stálé komise pro rodinu při Poslanecké sněmovně

  • 13.12.2007
Převzetí záštity nad iniciativou Národní týden manželství
Stálá komise pro rodinu po úvodním slově zástupců iniciativy Národní týden manželství a po rozpravě přebírá záštitu nad Národním týdnem manželství, podporuje cíle Národního týdne manželství, kterými jsou posílení vztahů v manželství, vyjádření jeho důležitosti a propagace programů zaměřených na rozvoj manželských vztahů v České republice. Dobré manželství není samozřejmost.
J. Fialová, ověřovatel; T. Kvapil, předseda komise