Kolik lidí se zapojilo do kampaně v roce 2007?

  • 8.1.2008

Nevedeme evidenci uspořádaných akcí, ani účasti na nich, pouze zaznamenáme to, co nám kdo dobrovolně sdělí. Dověděli jsme se např. o těchto akcích: Přednáška o manželství a rodině v Olomouci, Společné obnovení manželského slibu v Havířově, Seminář o pěti jazycích lásky v Liberci, několik besed v Klubu ratolest v Blansku, přednášky s diskusí „Má dnes rodina ještě smysl?“ a „Principy šťastné rodiny“ v Karlových Varech, Family Fest v Hradci Králové pořádal sérii pěti nedělních setkání s přednáškami, Trénink pro skvělý partnerský vztah v Centru Generace v Liberci, konference pro manželské páry „Den spolu“ v Praze, kurz Manželské večery v Praze a Plzni. Organizátorů jenom těchto namátkou vybraných akcí byly desítky až stovky. Počet lidí, kteří se o iniciativě NTM dověděli, je ale daleko vyšší vzhledem k informacím, které přinesla řada sdělovacích prostředků, včetně celoplošné televize (ČT 1, Nova), rozhlasu a celostátních deníků.