Tisková zpráva 22.12. 2008: Národní týden manželství: Sliby nejsou chyby

  • 21.12.2008
Tisková zpráva
22. prosince 2008
K okamžitému zveřejnění
 
Národní týden manželství: Sliby nejsou chyby
celonárodní kampaň na podporu manželství ve valentýnském týdnu 9.-15.2. 2009
 
Třetí ročník NTM nese motto Sliby nejsou chyby„Formou celonárodní iniciativy partnerských organizací, politiků, médií, církevních společenství i jednotlivců se chceme vážnou i humornou, leckde romantickou cestou vrátit k hloubce smyslu závazků a slibů, kterým manželství začíná a které je drží ve zlých i dobrých časech“, uvedl Jan Frolík, tiskový mluvčí NTM.
 „Kdo by chtěl nastoupit do letadla, které má padesátiprocentní šanci, že spadne?“ – tento výrok charakterizuje stále častější postoj a cynismus mladých lidí vůči manželství v situaci, kdy polovina manželství v ČR končí rozvodem. A nelze se jim divit. Je-li svatba a potažmo manželství pouze „cárem papíru“, jak se dnes obvykle říká, naše sliby a závazky, které svým partnerům slibujeme ztrácejí svou váhu. V kultuře, která si nade vše cení svobody volby a seberealizace se paradoxně stále zmenšuje počet lidí, kteří jsou schopni se rozhodnout pro trvalý závazek. Ochota k veřejně deklarovanému závazku vůči partnerovi skrze manželství v ČR klesá. Přesto podle Českého statistického úřadu žije v České republice v manželství přes 4,8 milionu lidí. „Současné výzkumy ukazují, že je stabilita manželství především výsledkem vzájemného závazku mezi partnery, který si vzájemně vyjádří nejdříve svým manželským slibem, a jenž je dále podporován rodinou, přáteli i celou společností. Trvalé manželství je věcí naší volby víc, než se zdá.“, řeklPetr Činčala, koordinátor NTM.
Národní týden manželství 2009 bude zahájen 9. února 2009 tiskovou konferencí pod záštitou ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase za účasti dalších politiků – poslankyně Evropského parlamentu Zuzany Roithové, senátorky Ludmily Műllerová a dalších osobností z podnikatelského sektoru, soudnictví, církví a akademické obce.
„Podporu manželství považuji za jednu z priorit mé politiky na ministerstvu práce a sociálních věcí, kterou hodlám zohledňovat ve všech krocích v reformě rodinné politiky. Proto jsem rád, že v českých luzích a hájích vznikla tak potěšující iniciativa, jakou je Národní týden manželství. Upřímně ji podporuji a doufám, že se její cíl – trvalou společenskou reflexi významu manželství pro lidské bytí – podaří postupně naplnit.“, uvedl ve svém prohlášení k NTM ministr Nečas
NTM je příležitostí připomenout si rozmanitost a krásu manželství jako základu života rodiny. Je zastřešující iniciativou pro nejrůznější celostátní i místní aktivity zaměřené na praktický rozvoj manželství a podporu jeho hodnoty ve veřejném a politickém prostoru. Jedná se o mezinárodní iniciativu, která bude v roce 2009 probíhat také v Německu, Velké Británii, Holandsku, Irsku, Maďarsku, Švýcarsku a dalších zemích.
Partnery NTM v ČR jsou Síť mateřských center, Společnost pro podporu rodiny, Etické fórum ČR, Asociace manželských poradců, nakladatelství Návrat domů, ACET, Českomoravská asociace Klubů dvojčat a vícečat, Asociace center pro rodinu a další organizace. Svou podporu iniciativě vyjádřila i Česká evangelikální aliance a Ekumenická rada církví.
Více informací je k dispozici na stránkách www.tydenmanzelstvi.cz
KONEC
Pro další informace kontaktujte:
Jan Frolík, tiskový mluvčí Národního týdne manželství
Mobil: 602 200 159
Petr Činčala, PhD., Koordinátor Národního týdne manželství
Mobil: 777 815 481