TZ1: Národní týden manželství bude zahájen tiskovou konferencí v budově Úřadu vlády ČR

  • 5.12.2010

Tisková zpráva

6. prosince 2010
K okamžitému zveřejnění

Národní týden manželství bude zahájen tiskovou konferencí v budově Úřadu vlády ČR

Národní týden manželství bude zahájen 14. února 2011 tiskovou konferencí, uspořádanou se souhlasem premiéra Petra Nečase v budově Úřadu vlády ČR.

Již pátý ročník Národního týdne manželství, největší celonárodní iniciativy na podporu manželství v ČR, se bude konat v týdnu 14. – 20. února 2011. Vedle motta „Dobré manželství není samozřejmost“, které provází NTM od prvního ročníku, bude tématem letošního týdne manželství otázka věrnosti v manželství.

I když podle výzkumu brněnské Masarykovy univerzity a společnosti SC&C z roku 2009 je pro obyvatele České republiky v manželství nejdůležitější věrnost, sex, diskuze nad problémy a děti, právě nevěra je chronickým problémem českých manželství. Ukazuje se, že realita se od přání značně liší. Podle již mnohokrát citovaného výzkumu sexuologů Weisse a Zvěřiny zaměřeného na sexuální chování českého národa bylo alespoň jednou během manželství nevěrných 64 procent mužů a 46 procent žen. Není proto divu, že i když není tolerována v rámci osobního vztahu, ve společnosti je nevěra tolerována a mnohdy považována za projev úspěchu. NTM chce nabídnout párům jiný pohled, který ukáže přesný opak, že věrnost není slabost.

Na otázku co za tímto mottem ještě stojí, jeden ze zakladatelů a organizátorů NTM v ČR Jiří Unger odpověděl takto:
„O věrnosti se v pozitivním smyslu v české společnosti mluví snad už jen ve vztahu firem či obchodních řetězců k jejich zákazníkům či naopak. Reklamní letáky, věrnostní programy a karty sice hlásají, že věrnost se vyplatí, ale nějak jsme zapomněli, že totéž platí i ve vztazích v manželství. Nevěra sice není nejčastější příčinou rozpadu manželských i mimomanželských svazků, ale pokud k ní dojde, má v naprosté většině případů pro manželství nebo vztah ničivé důsledky. V prostředí, kde se dlouhodobě oslabuje hodnota odpuštění a závazku vůči druhému, má jen málo párů sílu takovou krizi zvládnout. Národní týden manželství chce inspirovat k tomu, aby si české páry mohly připomenout, co vlastně ve svém vztahu doopravdy chtějí a našly cestu, jak nezničit nebo napravit něco, na čem jim ve skutečnosti opravdu záleží – důvěrný vztah.“

Posláním NTM je připomenout si alespoň jednou za rok rozmanitost a krásu manželství jako základu života rodiny. Je zastřešující iniciativou pro nejrůznější celostátní i místní aktivity v týdnu Valentýna, zaměřené na praktický rozvoj manželství a podporu jeho hodnoty ve veřejném a politickém prostoru. Je radostné, že každým rokem přibývá akcí, které netrvají jenom den nebo týden, ale mají dlouhodobý účinek a vedou páry k tomu, aby na svém manželství pracovaly. Jsou to různé publikace, přednášky, semináře a kurzy jak pro ty, kteří se do manželství chystají, tak pro ty, kteří už do manželství vstoupili. Stovky manželských párů potvrzují, že ohrožené manželství se dá zachránit a že dobré manželství se dá ještě zlepšit, bez ohledu na věk.

KONEC

Pro další informace kontaktujte:
Petr Činčala, PhD., Koordinátor Národního týdne manželství
Mobil: 777 815 481

Jan Frolík, tiskový mluvčí Národního týdne manželství
Mobil: 602 200 159
info@tydenmanzelstvi.cz
www.tydenmanzelstvi.cz