TZ z Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

  • 13.2.2011

Tisková zpráva:

Národní týden manželství je výbornou příležitostí k připomenutí všech stránek manželství. S láskou, manželstvím či partnerstvím v současné době mnoho lidí spojuje především první fázi partnerského soužití. Tou je zamilovanost, zahájení společného bydlení a někdy svatbu jako vyvrcholení doby zamilovanosti a předcházejícího partnerského soužití.
Laická i odborná veřejnost se posledních desetiletích zabývá otázkami, souvisejícími s úbytkem počtu uzavíraných sňatků, snižováním počtu dětí narozených v manželství, snižováním porodnosti a dalšími demografickými jevy. Ve stínu těchto závažných jevů zůstávají skromně skryta dlouhověká manželství, kdy spolu manželé v „dobrém i zlém“ vydrželi více než 40 let.
V posledních letech se zvyšuje věk klientů, kteří využívají služeb odborného sociálního, manželského a rodinného poradenství, které naší Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Rakovník poskytuje klientům bezplatně.
Právě proto jsme se zeptali samotných manželských párů, kteří spolu žijí 40 a více let, co si oni sami myslí o okolnostech, které jejich dlouhověké manželství ovlivňovaly.
V průzkumu jsme dotazníkem oslovili manželské páry, žijící 40 a více let v manželství především z okresu Rakovník. Při sběru dat nám pomohli další poskytovatelé sociálních služeb v okrese Rakovník a některé Domovy pro seniory zřizované Středočeským krajem.
V naší populaci žije ve věku 55 let a více téměř 39% celkové ženské populace, z toho je téměř 50% žen vdaných.
V populaci žije ve věku 55 let a více téměř 33% mužů a z nich je téměř 55% mužů ženatých.
V našem průzkumu celkem odpovědělo 52 manželských párů ve věku od 58 – 95 let. Doba jejich manželství trvala od 40 – 71 let.
Co říkají sami manželé o tom, díky čemu se jim podařilo zůstat v tak dlouhověkém manželství? Pomohla jim především tolerance, láska a porozumění. Na dalších místech to byla vzájemná důvěra, společné řešení problémů a otevřená komunikace. Odpovědi i na další otázky budou předneseny na Konferenci NTM „Dlouhověká manželství“, která proběhne v úterý 15.2.2011 v Zasedací místnosti Zastupitelstva Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, od 10.00 hodin.

Víc se můžete dozvědět na našich webových stránkách www. Poradna-rakovnik.cz