TZ4: Na Valentýna se na Úřadu vlády mluvilo o manželství

  • 13.2.2011

Tisková zpráva

14. února 2011
K okamžitému zveřejnění

Na Valentýna se na Úřadu vlády mluvilo o manželství

Národní týden manželství, který byl zahájen na Sv. Valentýna tiskovou konferencí na Úřadu vlády pod záštitou premiéra Petra Nečase.

Zakladatel NTM ve Velké Británii, Richard Kane, poukázal na to, že se téma manželství dostává do popředí zájmu vlád mnoha evropských zemí. „Jen ve Velké Británii se náklady na rozpad rodiny odhadují na 20 až 40 miliard liber ročně.“, uvedl Kane. Citoval rovněž britského ministra práce a sociálních věcí Iaina Duncana Smithe, který se na tiskové konferenci NTM v britském parlamentu zasadil za odstranění zbytečných finančních překážek, které ztěžují lidem vstup do manželství, ohrožují finanční stabilitu manželství či je znevýhodňují. Poukázal i na fakt, že zvláště pro muže je akt svatby a veřejný vstup do manželství klíčový a transformující z hlediska vnímání závaznosti a trvalosti daného partnerského svazku. Samotný Národní týden manželství se v posledních letech rozšířil do dalších patnácti zemí včetně Slovenska a Maďarska a pro jejich spolupráci byla založena organizace Marriage Week International, kterou Richard Kane vede.

Poradce premiéra Nečase MUDr. Roman Joch na základě sociologických výzkumů a statistik poukázal na korelaci mezi stabilní a úplnou rodinou a úspěšností dětí v jejich dalším životě. „Úspěšnost dítěte nemá nejsilnější korelace se sociálním původem dítěte či postavením jeho rodičů, ani s jeho rasovým původem, nýbrž s tím, zda vyrůstalo ve stabilní úplné biologické rodině.“, řekl Joch. 21. století podle něj prožije revoluci ve vnímání manželství jako nejstabilnějšího prostředí pro budování vztahů a to nikoli srovnáváním ideálů různých forem soužití, ale srovnáním reality jiných forem svazků, z něhož instituce manželství vychází prokazatelně nejlépe. Rodina není podle Jocha příčinou společenských problémů, ale jejich řešením.

Předsedkyně Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti PSP ČR, poslankyně Mgr. Helena Langšádlová poukázala na absurdnost skutečnosti, že musí zákonodárci a stát takovou měrou vstupovat do řešení rozpadu rodiny a upravovat vztahy mezi rodiči a dětmi. Právě projednávaný návrh zákona o střídavé péči podle poslankyně Langšádlové pouze ilustruje složitost a zoufalé podmínky, do nichž se mnohé rodiny dostávají. „Děti, které vyrůstají ve stabilní rodině, mají nejslabší korelaci s kriminalitou, zatímco děti z dětských domovů, kde rodina fatálně selhala, se v 58% dopustí nějaké trestné činnosti.“ „To, že se nedaří ideálu dosahovat, neznamená, že se o něj nemáme snažit.“, uzavřela svůj projev předsedkyně Stálé komise pro rodinu.

Jedním z prvních měst, které se stalo partnerem Národního týdne manželství, je Jablonec nad Nisou, který také získal titul Obec přátelská rodině. Město se vzhledem k vysoké sňatečnosti ale i rozvodovosti zaměřilo cíleně na prorodinnou politiku a s pomocí neziskového sektoru v rámci NTM pořádá celou řadu akcí. Podle místostarosty Petra Tulpy město tiskne plakáty a platí inzeráty podporující manželství, finančně podporuje mateřská centra a další organizace věnující se této problematice.

Letošním heslem „Věrnost není slabost“ chce NTM varovat před nebezpečím nevěry, která je častou příčinou rozvratů manželství. Věrnost totiž není silnou stránkou českých manželství. Alespoň jednu nevěru během manželství přiznává 64 procent českých mužů a 46 procent žen a ve společnosti je nevěra tolerována a mnohdy považována za projev úspěchu.

„Radosti i zápasy manželství jako nejintimnějšího svazku mezi mužem a ženou si během tohoto týdne připomínají lidé ve všech krajích České republiky, v rozhlase, televizi, novinách, časopisech, poradnách, mateřských a rodinných centrech, farnostech, modlitebnách, knihkupectvích, prodejnách, čajovnách, restauracích celou řadou aktivit. Týden manželství je připomínkou toho, že dobré manželství vás sice něco stojí, ale dobré manželství rozhodně stojí za to, ať to stojí cokoli.“, dodal na závěr tiskové konference koordinátor NTM v České republice, Petr Činčala.
Národní týden manželství se koná od 14. do 20. února. Program vybraných akcí v jednotlivých krajích lze najít na webových stránkách www.tydenmanzelstvi.cz.

KONEC

Pro další informace kontaktujte:
Petr Činčala, PhD., Koordinátor Národního týdne manželství
Mobil: 777 815 481

Jan Frolík, tiskový mluvčí Národního týdne manželství
Mobil: 602 200 159
info@tydenmanzelstvi.cz
www.tydenmanzelstvi.cz