Tisková zpráva z tiskové konference v Senátu PČR

  • 11.2.2019

TZ III Zabijáci manželství_TK_Senát 

Národní týden manželství 11.–17. 2. 2019

 

Tisková zpráva

11. února 2019

Tisková konference v Senátu k zahájení 13. ročníku Národního týdne manželství

Zabijáci manželství a jak se jim bránit

Tiskovou konferencí (TK) v Senátu Parlamentu ČR byl oficiálně zahájen již 13. ročník Národního týdne manželství (NTM). 

Senátor Marek Hilšer, který převzal zášitu nad letošním NTM uvedl ve svém příspěvku, že se necítí být odborníkem na manželství, „Manželství je idea, kterou nám nemůže nikdo vnutit, ale která si nás může získat.” a dodal, že doufá, že spolu se svou ženou Monikou přidají k dosavadním 3 letům manželství ještě řadu dalších v dobrém i zlém, lásce a úctě, jak si při svatbě slíbili. 

Dalším manželským párem na TK byli manželé Güttnerovi, kteří představili kurz Manželských večerů a pozvali Česko na rande do 70-ti různých míst v ČR. Víceprezident AMRP, psycholog a poradce Pavel Rataj zmínil potěšující trend nárůstu uzavírání sňatků a pozval širokou veřejnost na seriál konferencí pořádaný AMRP, která chce otevřít diskusi nad proměnami vnímání manželské instituce a hodnot s ní spojených. Je manželství stále atraktivní? První odpovědi může přinést již zítřejší konference AMRP. 

Poslanec Parlamentu ČR Aleš Juchelka se podělil o svou vlastní zkušenost z absolvování kurzu manželských večerů, „Brali jsme to s manželkou jako “refresh” a dobrou investici do našeho, dnes již 18-letého manželství.” dodal také, že letošní motto “zabijáci manželství” možná evokuje nějakou rychlou a nenadálou smrt, ale že „Zabijáci manželství, většinou přichází pomalu, plíživě a skrytě.”. Ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková se ve své profesi setkává s těmi nejhoršími podobami konce manželství, přesto neztrácí víru v tuto instituci a vnímá ji jako projev svobody, vyzrálosti a zodpovědnosti. „Manželství je výrazem svobody učinit svobodné rozhodnutí, že na sebe vezmu závazek. Téma svobody v sobě nese téma zodpovědnosti.” A účinnou obranu proti těžkostem, které musí manželské páry zdolávat představili také manželé Jiřina a Jan Rosákovi, kteří jsou manželi již více než 40 let. „Humor, a pokud možno, stejný smysl pro humor skutečně pomáhá.”  Koordinátor NTM Petr Adame poděkoval závěrem partnerům, kteří v letošním ročníku zrealizují ca. 160 akcí po celé ČR. Ať už jde o různé neziskové či církevní organizace, Síť mateřských center, města pořádající každoročně různé akce nebo neziskovou organizaci ADRA, která se letos připojila s projektem “Valentýn, který má smysl”. 

Záznam TK je k dispozici zde, více informací o NTM a akcích je možné nalézt na stránkách www.tydenmanzelstvi.cz a www.facebook.com/tydenmanzelstvi. 

Pro další informace kontaktujte:

 

Petr Adame, koordinátor NTM

Telefon: 605 874 765

E-mail:adame@tydenmanzelstvi.cz 

 

Marie Nováková, tisková mluvčí NTM

Telefon: 775 204 208

E-mail: novakova@tydenmanzelstvi.cz

 

Markéta Nováková, tajemník NTM

Telefon: 607 723 436

E-mail: tajemnik@tydenmanzelstvi.cz