Senátor MUDr. Lumír Kantor k „Manželství v síti“

  • 8.2.2020

Rozhovor se senátorem MUDr. Lumírem Kantorem, Ph.D. u příležitosti NTM 2020

Co se vám vybaví, když se řekne manželství v síti?

Vnímám iniciativu Národní týden manželství a jsem rád, že v naší společnosti se zdůrazňuje instituce manželství, instituce rodiny. Když se řekne síť, to první, co se mi vybaví, je určitě to nejnovější moderní pojetí – a to sociální síť. Z mého pohledu vytváří tyto sociální sítě iluzi lidské pospolitosti. Nejsou a ani nemohou být pravdivé, protože pravdivé vztahy vznikají pouze a výhradně přímou mezilidskou interakcí.

Vnímáte nějaká rizika spojená s užíváním sociálních sítí?

Asi jsem negativně ovlivněn svojí soudně znaleckou praxí a mohu potvrdit, že tento veřejný prostor je často zneužíván. Proto myslím vážně své varování zejména rodičům, aby se vyhýbali zveřejňování fotografií svých milovných dětí, údajích o nich, protože toto riziko hrozí a jeho následky nám často nedochází. A rozhodně se to týká i dalších informací, které jsou v chráněném intimním prostoru páru či rodiny a vyvěšovat je na „zeď “ je racionálně vzato podivné.

Mají sociální sítě z vašeho pohledu nějaké klady?

Ale ano, pokud potřebuji vyhledat rychle nějaké informace, pak tyto sítě nabízí obratem efektivní pomoc. Dokonce umí poskytnout podnět k tomu hýbat se, být venku a my se v naší rodině s oblibou věnujeme geocachingu, kdy na základě navigačního systému GPS hledáme skryté předměty, objekty. Nutí nás to být v pohybu, v přírodě, objevovat, namáhat se, přemýšlet a hlavně mít cíl a být spolu, mít společnou činnost. A to je základem budování autentické pospolitosti, ať partnerské, rodičovské či rodinné.

Stále vnímám za potřebné zdůrazňovat, že vytváření mezilidských a pravdivých vztahů se nemůže odehrávat ve virtuálním prostoru, tam vytváříme pouze iluzi pospolitosti. Aby rodina mohla zdravě fungovat, potřebuje dítě mít zodpovědné rodiče, kteří si tuto zodpovědnost vůči dítěti uvědomují a posilují své partnerství, manželství, aby dítěti vytvářeli tu základní buňku, ve které je doma, vnímá oba důležité životní principy, mužský a ženský a ve vztahu k nim se utváří. A to žádná sociální síť nenahradí.

V Jeseníku dne 3.2.2020

Zaznamenala: Milena Mikulková