úvod > Studie a úvahy > Rozhovory > Eva Labusová: Rozhovor s Petrem Šmolkou

Eva Labusová: Rozhovor s Petrem Šmolkou

Je manželství v současnosti vůbec ještě vnímáno jako celoživotní smlouva, nebo má většina lidí kdesi vzadu v hlavě spíše: „…když to nevyjde, tak se rozvedeme…“?
Institut manželství patří mezi hodnoty s největším rozporem mezi deklarovanými postoji a reálným chováním. Ve všech výzkumech se stabilní rodina objevuje mezi uváděnými hodnotami na jednom z prvních míst, což nám však, bohužel, nebrání v tom, abychom s ní zacházeli dosti lehkovážně. Také fakt, že rozvod je dnes již vnímán spíše jako norma než jako stigma, ke stabilitě manželství zrovna nepřispívá.
 
Média i povědomí lidí se dnes plní radami, jak přežít rozvod či jak uspořádat následnou péči o děti. Daleko méně se připomíná, že dobré fungující vztahy nejsou zadarmo, že vyžadují spoustu času a práce. Počátek manželství je tak počátek náročné cesty, která nám obvykle nabízí nejen poznání partnera, ale také poznání nás samých. Proč dnes tolik lidí není ochotno na vztazích pracovat?
V mnoha oblastech jsme si osvojili filosofii „cesty nejmenšího odporu“. Volíme řešení rychlá a zdánlivě snadná. Což se netýká pouze institutu manželství. Patřím ke generaci, která pamatuje, že děravé hrnce se drátovaly a letovaly, součástky přístrojů se opravovaly. Dnes se pouze vyměňují za nové. Analogicky se často chováme i k „porouchanému“ manželství.
 
Často slýcháme: „Rozvod je normální, už se s ním vyrovnalo tolik dospělých a dětí, že to přece zvládnu taky.“ Je rozvod normální? Vyrovná se s ním každý?
Pokud bychom uvažovali pouze v termínech tzv. statistické normy, pak je rozvod dnes již skutečně téměř normou, a tedy je „normální“. Pokud však přijmeme, že ona statistická norma není jediná možná, že existují i normy etické, pak budeme mít problém řadu rozvodů za normální považovat. Rozvod by měl být až tím krajním řešením ve chvíli, kdy vše ostatní selhalo. Pro mnohé je však, bohužel, naopak první volbou. Psychicky zdravý jedinec se časem s rozvodem vyrovná, stejně jako se časem vyrovná třeba s amputací paže nebo s oslepnutím.
 
Dá se / má se na krize připravovat předem?
Pravdou je, že mnohá manželství kolabují mimo jiné i proto, že partnerům jako by chyběly elementární dovednosti pro řešení i zcela běžných problémů. V tomto smyslu se tedy lze a dokonce by se mělo na krize připravit. Nejlépe tím, že si do vlastního manželství můžeme přenést potřebné dovednosti z původní rodiny. Pokud v tomto smyslu není odkud brát, pak bychom se alespoň neměli bránit odborné pomoci.
 
Považujete za smysluplnou předmanželskou přípravu, případně další vzdělávání již v manželství (např. formou tzv. manželských večerů, přednášek, diskusních setkání apod.?)
Pokud půjde o aktivity vedené dostatečně fundovanými lektory, pak jsou nepochybně velice užitečné. Opomenout nelze ani to, že společná účast na podobných setkáních je jednou z cest, jimiž můžeme deklarovat svůj zájem o kvalitu našeho soužití. Kdyby nepřinesla nic jiného než příjemně prožitý společný večer, i pak má svůj smysl.
 
Co považujete za základní psychohygienu manželského vztahu?
Osobnostní zralost, vzájemnou toleranci, schopnost odpouštět a vůli začínat znovu, aniž bychom kvůli novým začátkům museli hned měnit partnera.
 
Jak hodnotíte iniciativu tvůrců a propagátorů kampaně Národní týden manželství? Jaké další vnější iniciativy by z Vašeho pohledu instituci manželství mohly vnitřně podpořit?
Ač bych dopad podobných iniciativ nepřeceňoval, myslím si, že je lepší něco než nic. Už proto, že taková kampaň na některé problémy upozorní, a možná na chvíli i zaktivizuje některé zákonodárce. Samozřejmě, že nejúčinnější cestou, jak posílit současnou rodinu, by bylo prohloubení prorodinné společenské atmosféry. Od toho, že by se fungující rodina stala ve firemní kultuře jednou z podmínek podporujících kariérní růst, až po legislativní podporu fungujících rodin. Nejen v sociálních zákonech, ale třeba i v zákoníku práce.
 
PhDr. Petr Šmolka působí v Poradně pro rodinu na Praze 12, znám je i bohatou mediální činností a kontaktními pořady zaměřenými na partnerské krize.
anketa Který film vás nejvíce oslovil?
Národní týden manželství
Centrum Generace, o.p.s.
Palachova 504/7
460 01 Liberec I–Staré město
napiště nám kontaktní údaje