úvod > O projektu > Partneři NTM v ČR > ACET (Sdružení pro péči, vzdělání a vyučování o AIDS)

ACET (Sdružení pro péči, vzdělání a vyučování o AIDS)

ACET ČR s projektem „Zvol si život“ dochází za dětmi a studenty do škol, sociálních ústavů, dětských domovů, přednášky jsou určené i pro širokou veřejnost. Naše prioritní oblast je prevence šíření viru HIV/AIDS, s tím související otázky partnerských vztahů. Mladé lidi vedeme mimo jiné k zamyšlení i nad otázkami typu: „Je láska a sex to samé?“ a nabízíme pohled, který jim pomůže k nasměrování do kolejí zdravého životního stylu, úcty a partnerské odpovědnosti. Často, bohužel, zjišťujeme, že výchova k zodpovědnému partnerskému vztahu založená na důvěře a věrnosti, je mnohdy opomíjena a mladí lidé jsou ve velké míře ovlivňováni pouze komerčně zaměřenými pořady masmédií nebo časopisy a literaturou většinou bulvárního typu. Děti se přirozeně učí osobním příkladem a pokud mají možnost čerpat vzor pro svoje chování ze života funkční rodiny, získají nedocenitelný vklad přinášející dobré ovoce. Vítáme proto každou iniciativu, která usiluje o zlepšení partnerských vztahů mezi manžely, vyzývá k budování opravdového přátelství mezi nimi, vyzdvihuje význam rodiny a svým postojem k rodině chrání i právo dětí vyrůstat s oběma rodiči v rodině v trvalém partnerském vztahu. „Národní týden manželství“ takovou iniciativou bezesporu je a z výše uvedených důvodů ji jako partneři podporujeme a v rámci NTM se aktivně zapojujeme. František Krampota, ředitel ACETu ČR

anketa Který film vás nejvíce oslovil?
Národní týden manželství
Centrum Generace, o.p.s.
Palachova 504/7
460 01 Liberec I–Staré město
napiště nám kontaktní údaje