úvod > O projektu > Partneři NTM v ČR > CEVAP

CEVAP

CEVAP - Centrum etické výchovy a prevence sociálně patologických jevů – je nezisková organizace pracující na území ČR od roku 1997. Od roku 1997 prošlo našimi programy podporujícími uvědomování si základních hodnot - hodnoty života, zdraví, lásky, sexuality, harmonického manželství a zodpovědného rodičovství více než 30 000 dětí a dospívajících. Odborným garantem našich programů je doc. PhDr. Jiří Pelikán, CSc. a PaedDr. Zdeněk Martínek. Léta byl naším odborným garantem rovněž prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc. Pořádáme odborné semináře pro pedagogické a sociální pracovníky, metodiky prevence, pracovníky pedagogicko-psychologických poraden, dětských domovů, diagnostických ústavů a domovů mládeže a rodičovskou veřejnost zaměřené na problematiku rizikového chování dospívajících a jeho prevenci, výchovu dětí a dospívajících a jejich přípravu na manželství a rodičovství, na kterých přednášejí naši přední odborníci. Od roku 2000 jsme uskutečnili 100 seminářů, kterými prošlo téměř 3000 účastníků. Od roku 2010 jsme rozšířili naši činnost o přímou práci s partnerskými a manželskými dvojicemi a rodiči v rámci projektu MPSV na podporu fungující rodiny. Cílem je obnova lásky v rodině na principu bezpodmínečné lásky. Naší učitelkou na tomto poli je známá česká psycholožka žijící v Německu, PhDr. Jiřina Prekopová.

anketa Který film vás nejvíce oslovil?
Národní týden manželství
Centrum Generace, o.p.s.
Palachova 504/7
460 01 Liberec I–Staré město
napiště nám kontaktní údaje