úvod > O projektu > Partneři NTM v ČR > Federace rodin

Federace rodin

Federace rodin za světový mír a sjednocení (FRSMS) je globální organizací, která je politicky nestrannou a ve svém náboženském postoji ekumenickou. Přiznává a potvrzuje, že duchovnost, která je společným prvkem různých světových náboženství, hraje zásadní úlohu v hodnotách, které podporují existenci zdravých rodin. Hlavní úlohou FRSMS je prosazovat rozvoj takových rodin. Zasazuje se o to, aby rodiče zodpovědně a láskyplně přistupovali k péči o své dítě, vedli je k nejvyšší morální a intelektuální úrovni, lepší fyzické kondici a chránili je před zneužitím a vykořisťováním. Zodpovědností manželů je uchovat si čistotu v partnerské lásce a úctu k ideálu manželské věrnosti, zatímco zodpovědností dětí je milovat své rodiče a respektovat je. Společnost vytvořená z rodin, které se řídí těmito zásadami, je schopna překonat i ty nejrozšířenější a nejhlubší sociální problémy. FRSMS vykonává svoji činnost souběžně a ve spolupráci s dalšími organizacemi na národní nebo světové úrovni, které si za své aktivity při řešení výše uvedených problémů získaly uznání a respekt. Aktivity Federace rodin zahrnují: Setkávání učenců a odborníků s cílem prohloubit naše chápání rodiny a manželství a jejich souvislost s rozvojem společnosti. Podporu nebo sponzorování výchovných programů a poradenství v oblasti problémových manželství a mládeže s důrazem na rodinu a rodičovskou zodpovědnost a jejich vliv na společnost. Podporu vzdělávacích seminářů věnovaných prevenci pohlavních chorob - s důrazem na hodnoty stimulující morální způsob života, sexuální abstinenci před manželstvím a věrnost v manželství. Sponzorování kulturních programů, projektů pro pomoc rodině a průběžnou spolupráci s podobně orientovanými organizacemi za účelem smíření ras a kultur. Publikování literatury - novin, časopisů, informačních brožur a periodik, distribuci informací prostřednictvím televize, videa, rozhlasu a elektronických médií.

anketa Který film vás nejvíce oslovil?
Národní týden manželství
Centrum Generace, o.p.s.
Palachova 504/7
460 01 Liberec I–Staré město
napiště nám kontaktní údaje