úvod > O projektu > Partneři NTM v ČR > Nadační fond PhDr. Jiřinky Prekopové

Nadační fond PhDr. Jiřinky Prekopové

Účelem Nadačního fondu PhDr. Jiřinky Prekopové je zajistit šíření osvěty a vzdělávání s cílem obnovit lásku v rodinách.
Naší vizí je bezvýhradná láska, která je nejpodstatnější usměrňovací silou v životním stylu rodiny. Má být prožívána jak mezi manželi, tak mezi rodiči a dětmi. Bezvýhradnost znamená, že lásku musíme žít i navzdory všem výhradám, které lásku kazí a rozbolestňují. „V dobrých i ve zlých časech“, slibuje se při svatbě.
Není možné, aby celoživotní vztah manželů probíhal jen v harmonii. Nežili by v pravdě. Vždyť se různí ve vývoji své osobnosti co do myšlení, cítění a hodnocení, co do postojů, nároků, očekávání, temperamentu a osobitého projevu. Trvají-li jeden z nich nebo oba na svém, musí dojít ke konfliktům a emocionálnímu stresu. Musí se to tak přihodit, aby každý mohl vyvíjet svou osobnost. Konflikty v lásce patří k životu. Jen přes ně se dá láska obnovovat. Milovat by se ale měli přesto, že neodpovídají přáním toho druhého. Jde o to, aby se nepřizpůsobovali slepě za cenu ztráty vlastního Já anebo, aby v důsledku neschopnosti odpustit či kompromisu nevzdávali lásku a neopouštěli se. Aby si byli vědomi ceny takové lásky, je nutné, aby se spolu upřímně a pravdivě konfrontovali. „Netrvám na tom, aby jsi se měnil. Mám tě ráda tak, jak jsi. I s tvými nedostatky. Ale chci abys věděl, jak mi při tom je.“ A když jsou tak plni vzteku a rozčarování, že by nejraději zařvali „nech mne na pokoji!“, ukázali tomu druhému záda a přibouchli za sebou dveře, měli by si umět zapovědět instinktivní nutkání k útoku a k útěku a podržet se v náručí, aby vyplavili všechnu nahromaděnou bolest a zase se jako milující lidé našli.
Toto je jediné správné řešení konfliktů mezi lidmi, protože spočívá na lidských možnostech tváří v tvář, na empatickém zrcadlení a vůli, obnovit i přes překážky bezvýhradnou lásku.
Nadační fond PhDr. Jiřinky Prekopové již uspořádal začátkem ledna 2010 seminář na výše uvedené téma a bude pokračovat v dalších seminářích, besedách a setkáváních.
 
NFJP vznikl 30. 11. 2009 a aktuálně se teprve připravují jeho webové stránky. Děkujeme za trpělivost a kontaktovat nás můžete na adrese: nfj.prekop@email.cz, nebo Nadační fond PhDr. Jiřinky Prekopové, Trávníky 31, 613 00 Brno, tel. 722 255 618, 775 643 603, IČ: 29191815, bankovní účet: UniCredit Bank – č.účtu 2102760675/2700.
Za NFJP Ing. Zuzana Veverková, Markéta Černá a MUDr. Taťjana Horká

anketa Který film vás nejvíce oslovil?
Národní týden manželství
Centrum Generace, o.p.s.
Palachova 504/7
460 01 Liberec I–Staré město
napiště nám kontaktní údaje