úvod > O projektu > Partneři NTM v ČR > Socioklima / kompletní diagnostika školních tříd

Socioklima / kompletní diagnostika školních tříd

Tímto chceme vyjádřit podporu iniciativě Národní týden manželství. Setkáváme se s dětmi a mládeží ve školách a moc bychom jim všem přáli, aby neztratili naději v dobrou budoucnost, v dobré vztahy a ve smysluplnost manželství a rodiny.

Žel, současná společenská situace a trendy v oblasti rodinného soužití dětem tuto naději a odvahu berou. Narůstající problémy ve školách se projevují nejčastěji ve zhoršeném chování žáků. Co však považujeme za varovný signál, je ztráta motivace, ztráta smysluplnosti, absence řádu a životního směřování.

Učitelé nemohou ani při nejlepší vůli nahradit dětem fungující rodinu. Při komunikaci s dětmi mohou jen sporadicky či náznakově zachytit, že situace „doma“ bolí. Že rodiče prožívají těžké chvíle a poznamenává to atmosféru domova. Nebo že je normální, když rodina nežije spolu a nikdo se jich neptá, zda s tím souhlasí a jak se jim vůbec žije.

Možná bychom mohli vnímat současný stav ve školství jako podnět k zamyšlení. Co můžeme nabídnout nové generaci? Nedostatek času, pracovní přetížení, nadhodnotu peněz, konzum, trvalý stres, odcizení, lhostejnost? Chtějme zanechat něco jiného, pozitivního.

Naše společnost SOCIOKLIMA, s.r.o. má za cíl přispívat k tomu, aby se ve škole dobře dýchalo. Aby mezi lidmi, dětmi i dospělými, fungovaly zdravé vztahy. Zaměřujeme se na včasné zachycení signálů a rizikových faktorů v sociálních skupinách a poskytujeme preventivní a intervenční programy k řešení těchto problémů. Vzděláváme učitele, aby vhodným způsobem přispívali k vytváření bezpečného prostředí pro žáky. Nabízíme podporu a konzultace rodičům ve svízelných situacích s výchovou jejich dětí.

Proto se chceme zapojit a vyjádřit podporu instituci manželství a rodiny, podpořit i iniciativu Národního týdne manželství. Manželům přejeme, aby věděli, že jejich vzájemné pouto, vzájemná láska, respekt a úcta je pro jejich děti největším darem, největší jistotou a nejdůležitější výbavou pro život. Dětem přejeme, aby mohly žít bezstarostně díky tomu, že jejich rodičům je spolu dobře. Mladým lidem přejeme odvahu k lásce a naději do budoucnosti. Protože už dnes připravujeme svět pro jejich život. A přejeme si, aby i nadále byl dobrým místem pro život.

V Praze dne 21.1.2016

Socioklima, s.r.o.
Francouzská 55/52
101 00 Praha 10

 

anketa Který film vás nejvíce oslovil?
Národní týden manželství
Centrum Generace, o.p.s.
Palachova 504/7
460 01 Liberec I–Staré město
napiště nám kontaktní údaje