Rodinná centra nebo jiné spolky

  • Uspořádejte romantickou večeři pro manželské páry za svitu svíček a při šampaňském, mluvte o tématech souvisejících s manželstvím.
  • Nabídněte oslavu obnovení manželského slibu, spojenou se svatební hostinou, která bude následovat.
  • Uspořádejte kurz pro manželské páry – může trvat hodinu, celý den, několik večerů nebo jakkoli to vám či zájemcům bude vyhovovat.
  • Použijte ten týden k tomu, abyste propagovali svou práci, kterou děláte na podporu párů a rodin jak v dobrých tak zlých časech
  • Nabídněte zdarma „test manželství,“ ke kterému použijte některé s osvědčených vztahových dotazníků a nebo třeba jen jednoduchý kviz, který si sami připravíte.
  • Připravte soutěž o manželský pár žijící spolu nejdéle, s cenami z místních obchodů a firem.
  • Napište dopis redaktorovi nebo nabídněte, že napíšete článek o tom, proč by vaše obec měla oslavovat Týden manželství. Zahrňte manželské páry, rozvedené, žijící spolu a informace o tom, jak vypadají manželství ve vašem okolí, abyste posílili existující iniciativy na zlepšení věcí.
  • Pořádejte filmový večer pro páry ve vašem okolí a přiveďte je k hovoru o problematických otázkách týkajících se vztahů v páru.
  • Vytvořte seznam či soutěž o „Deset nejdostupnějších (nebo nejromantičtějších, nejtvořivějších) manželských schůzek.“ Zveřejněte je v médiích – rozhlase, TV, novinách. Požádejte místní rozhlasovou stanici, aby propagovala vaši soutěž – a zaměřila se na manželství – nejen na něco starého, ale na současné nápady na nejlepší manželské rande.
  • Udělejte soutěž o nejlepší esej pro děti na téma „Jak toto manželství ovlivnilo můj život“ nebo „Proč si myslím, že je to skvělé manželství“ (jaké lekce se naučily, jaké příklady si vzaly, proč chtějí mít podobné manželství, až vyrostou, atd.) Odměňte cenami, zapojte média. Popsaná manželství mohou být manželstvími rodičů, příbuzných, předků či slavných lidí v celé zemi.