FAQ

Manželství chápeme tak, jak jej definuje současný právní řád České republiky - konkrétně Občanský zákoník: (§ 656 až § 675). V rámci NTM tedy manželství chápeme jako dlouhodobé, resp. trvalé společenství muže a ženy uzavřené na základě dobrovolného a uváženého rozhodnutí snoubenců. Cílem manželství je pak vzájemná podpora a pomoc manželů, výchova jejich dětí v bezpečném a harmonickém prostředí rodiny.
Nenajdete-li odpověď na www.tydenmanzelstvi.cz, pošlete, prosím, svou otázku a Vaši adresu na info@tydenmanzelstvi.cz.
Materiály, u nichž není uveden zdroj, lze používat bez omezení k podpoře manželství. Použití materiálů, u nichž je uveden zdroj, je podmíněno dodržením autorského zákona a omezení udaných daným zdrojem.
V lednu a v únoru dvakrát až třikrát týdně, během NTM denně, jinak cca jednou za měsíc.
Pošlete nám, prosím, oznámení o Vaší akci na info@tydenmanzelstvi.cz a bude-li akce v souladu s cíli NTM, zveřejníme ji.
Předpokládané náklady na jeden ročník NTM jsou 50 tis. Kč a jsou získávány od sponzorů. Většinou jde o náklady spojené s propagací (tiskoviny, web, komunikace, cestovné). Všichni členové přípravného výboru pracují bez nároku na odměnu.
NTM vyslovili podporu např. bývalý senátor Martin Mejstřík, herec Jan Potměšil, psycholog doc. Jaro Křivohlavý, psycholog dr. Josef Zeman,  bývalý předseda Stálé parlamentní komise pro rodinu poslanec Tomáš Kvapil, expremiér Jan Fischer, premiér Petr Nečas, atd.
Po vzoru Velké Británie začal NTM nejen u nás, ale např. také v Holandsku a Švýcarsku.
Mnoho lidí, kteří považují manželství za dobrou věc, by si neuvědomilo, že na něm musí pracovat, kdyby je někdo nepostrčil. Různá taková postrčení jsou hlavní nástroje působení NTM.
  • posílit vztahy v manželství a zvýraznit potřebu zabývat se otázkou vztahových dovedností jako předpokladů dobrého manželství,
  • motivovat laickou a odbornou veřejnost, média i veřejně známé osobnosti, aby alespoň jednou za rok podpořili důležitost manželství,
  • propagovat programy i iniciativy zaměřené na rozvoj manželských vztahů v České republice.
Shlédněte videoklip od zakladatele národního týdne manželství ve Velké Británii, Richarda Kane.
  • V současné době více než 50% prvorodiček a cca 40% všech rodiček jsou svobodné matky
  • Každé druhé manželství končí rozvodem.
  • 47% párů uvádí jako důvod rozvodu rozdílnost povah.
  • Rozvody, kterých je každý rok více než 33 tisíc, přijde ročně o jednoho z rodičů přes 20 tisíc dětí, které tak samy získávají negativní zkušenost s manželstvím.
  • Průměrná délka trvání manželství v ČR je 13 let.
  • Zhruba 70% rozvádějících se párů má děti.
  • Dochází k výraznému nárůstu soužití nesezdaných párů jako alternativy manželství, přičemž četnost rozpadu těchto vztahů je mnohem vyšší než u manželství se všemi negativními dopady na děti těchto párů.
Organizátorem je Centrum Generace, o.s., jehož předseda, inspirován NTM ve Velké Británii, inicioval uspořádání prvního NTM v České Republice v roce 2007 a založil přípravný výbor tak, že přizval ke spolupráci několik dobrovolníků, kteří si jsou vědomi důležitosti manželství. Aktuální partnery se dovíte na hlavní stránce nebo v sekci "Partneři".
První Národní týden manželství byl uspořádán ve Velké Británii v roce 1998 a od té doby se tam koná každoročně. Podporu mu vyslovila řada známých osobností včetně ministerského předsedy Tony Blaira.