5. prosince 2006: NA VALENTINA PROBĚHNE V ČR POPRVÉ NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ

  • 4.12.2006
Národní týden manželství (NTM) je týdenní iniciativa na podporu manželství, která proběhne 12. – 18. února 2007, tedy v týdnu oslav Valentina – stále oblíbenějšího svátku spojovaného s láskou a partnerskými vztahy.
NTM je platforma pro různé subjekty, jejichž cílem je pracovat na rozvoji kvalitních manželských vztahů, ale zároveň se na této iniciativě může podílet každý, kdo sdílí podobné hodnoty a cíle. Náplní této kampaně je podpořit manželství jakýmkoliv kreativním a originálním způsobem, v soukromí či veřejně. Jeden z cílů NTM je také motivovat laickou a odbornou veřejnost, média i veřejně známé osobnosti, aby alespoň jednou za rok podpořili důležitost manželství ve společnosti a potřebu o ně pečovat.
 „Budeme iniciovat každoroční týdenní kampaň, která by pro manžele v naší zemi byla jakousi připomínkou: Když žijete v manželství, měli byste se o něj starat, protože dobré manželství není samozřejmost. Doufáme v to, že tato kampaň má potenciál vzbudit celonárodní a mediální zájem o problematiku rozvoje a podpory manželství.“ –prohlásil Petr Činčala – hlavní koordinátor NTM v České republice
Průměrná délka trvání manželství v ČR je 13 let. V současnosti se u nás rodí přes 30% dětí mimo manželství a na 100 nově uzavřených manželství připadá přibližně 65 rozvodů. Rozvody, kterých je každý rok více než 33 tisíc, přijde ročně o jednoho z rodičů přes 20 tisíc dětí, kteří tím sami získávají negativní zkušenost s manželstvím. Zhruba 70% rozvádějících se párů má děti.
Vysoké procento manželských párů se rozpadá bez vážné příčiny, jakými jsou např. nevěra, alkoholismus, domácí násilí atd. Partnerské vztahy nefungují, protože lidé nemají zájem, aby fungovaly. Manželé často neví, jak o svůj vztah správně pečovat. NTM proto chce být také velmi praktickou kampaní, která se bude zaměřovat na principy láskyplných partnerských vztahů a na náměty a programy, které mohou pomoci partnerským dvojicím lépe rozvíjet a pečovat o svůj manželský vztah. Připojit se může každý a může takučinit jakýmkoliv kreativním a originálním způsobem.
Na stránkách www.tydenmanzelstvi.cz se může také každý zapojit do soutěže o nejzajímavější a nejoriginálnější nápad na podporu manželství v rámci NTM.
KONEC
Pro další informace kontaktujte:
Petr Činčala, tel. 777815481 nebo Jan Frolík, tel. 602 200 159