Dopis europoslankyně Zuzany Roithové na TK NTM

  • 30.1.2013

Zuzana Roithová
Poslankyně Klubu poslanců Evropské lidové strany,
Členka Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele

Vážené dámy a pánové,
vážím si pozvání na vaši konferenci, ale jsem v zahraničí a nemohu být mezi vámi. Velmi oceňuji, že MPSV pořádá pravidelné konference věnované podpoře rodiny. Před časem jsem se jedné také účastnila. Zaujalo mne letošní téma, protože se týká dovedností či spíše umění – jak žít v harmonickém manželství. To samo o sobě je hodnota, která náš život dělá bohatším, ale není to zadarmo. Žít v trvalém svazku a věnovat se tak výchově nové generace je cesta, na které oba manželé musí neustále překonávat společně všemožné těžkosti vnější i vnitřní. Udržovat trvalý harmonický vztah je vlastně specifický druh umění, kterému se učíme po celý život. Po třiceti pěti letech manželství, vím o čem mluvím. A tak mne napadají otázky: Jak jsou dnešní mladí lidé vybaveni na takovouto životní cestu, nehledě na to, že mnozí prožili dětství v neúplných nebo neharmonických rodinách? Může stát kromě daňové politiky přispět k nižší rozvodovosti? Mají a mohou škola či veřejnoprávní media hrát
významnější roli při vytváření hierarchie hodnot podporujících harmonický rodinný život?

Blahopřeji ke zvolení právě tohoto tématu pro dnešní konferenci. Jsem přesvědčena že přinese zajímavou polemiku a věřím i nové přístupy
podporující harmonické rodinné soužití.