NTM TZ 5: Může mít televize negativní dopad na váš romantický vztah?

  • 12.2.2013

Podle vědecké studie z Albion College může časté sledování televize u páru nebo jednotlivce ohrozit jejich romantický vztah. Studie v zářijovém vydání z minulého roku časopisu Masová komunikace a společnost ukázala, že čím více lidé věří zobrazení romantického vtahu v televizních seriálech, tím menší je pravděpodobnost, že budou cele oddáni vlastnímu vztahu. Tento výzkum je zajímavý především pro ty, které zajímá, jak jejich vztahy může ovlivnit sledování televize. Národní týden manželství – iniciativa, jejíž sedmý ročník probíhá právě ve valentýnském týdnu kolem svátku zamilovaných 14. února, navrhla českým párům, aby aspoň na Valentýna vypnuly obrazovku svých televizí, notebooků nebo smartphonů a strávili večer „jen ve dvou“.

Autor studie Dr. Jeremy Osborne ke svému výzkumu řekl: „ Zjistili jsme, že lidé, kteří věří v nerealistické pojetí vztahů v televizi, jsou svým partnerům ve skutečnosti méně oddáni a mají tendenci si myslet, že alternativy k jejich partnerům mohou být relativně atraktivní volbou.“ Výzkumu se účastnilo přes 390 manželských párů, které odpovídaly na otázky ohledně jejich spokojenosti se současným partnerem, na očekávání, která od vztahu mají, a víru v trvalost vztahu. Vědci sledovali frekvenci sledování seriálů i to, jakou měrou lidé věří, že jsou romantické vztahy, které sledují v televizi, skutečné. Výzkum také odhalil, že čím více lidé věří romantickému ideálu v televizních seriálech, tím větší „ztrátou“ pro ně jejich vztah je. Mnohem hůře pak nesou náklady spojené s dlouhodobým vztahem, jakými jsou například ztráta osobní svobody, možnosti volně nakládat se svým časem nebo zhoršení atraktivnosti jejich partnerů.

„Žijeme ve společnosti, kde jsme denně vystavováni vlivu médií, ale jen málo z nás si uvědomuje, jaký vliv na naše vztahy mají a jak mění náš pohled na to, jak by měly vztahy fungovat. Místo toho, abychom žili své vlastní vztahy, často konzumujeme vztahy druhých na obrazovce a naše realita se stává šedivější. Nejen proto, že by vztahy na obrazovce byly o tolik krásnější, ale protože ten zbytek volného času, který na sebe máme, trávíme na internetu nebo před obrazovkou, která často vyplňuje rostoucí prázdnotu nebo únavu ve vztahu. Zkusme si aspoň ve valentýnském týdnu udělat čas jeden na druhého a připomenout si nejrůznějšími kreativními způsoby, jak báječným vztahem manželství je, a jak moc pro nás ten druhý znamená,“ uvedl Petr Činčala, koordinátor Národního týdne manželství.

Konec

Pro další informace kontaktujte:
Petr Činčala, PhD., Koordinátor Národního týdne manželství, mobil: 777 815 481
Jan Frolík, tiskový mluvčí Národního týdne manželství, mobil: 602 200 159
info@tydenmanzelstvi.cz
www.tydenmanzelstvi.cz

Posláním Národního týdne manželství je připomenout si alespoň jednou za rok rozmanitost a krásu manželství jako základu života rodiny. Je zastřešující iniciativou pro nejrůznější celostátní i místní aktivity v týdnu Valentýna zaměřené na praktický rozvoj manželství a podporu jeho hodnoty ve veřejném a politickém prostoru.

Partnery Národního týden manželství jsou:
Mediální partner: ČRo 6
Mediální partner: Týdeník Naše rodina

ACER – Asociace Center pro rodinu
ACET (Sdružení pro péči, vzdělání a vyučování o AIDS)
Advent-Orion
Aperio
Asociace manželských a rodinných poradců
AZ Rodina.cz
Brána – misijní středisko
BTM
Centrum pro rodinu a sociální péči, Brno
CEVAP
Časopis Děti a my
Časopis Psychologie Dnes
Českomoravská asociace Klubů dvojčat a vícerčat
Etické fórum ČR
Federace rodin za světový mír a sjednocení
Federace žen za mír ve světě
GENEA – sdružení pro rodinu o.s.
HopeTV
KC Sion
Konzervativní listy
Křesťan Dnes
Křesťanská knihovna Praha, o.p.s.
Křesťanský klub maminek
MaMiMo CZ
Maranatha, o.s.
Mařinka.cz
Mateřské centrum Karlovy Vary
MC Korálek
MC Pumpin, o.s.
Město Hronov
Město Cheb
Město Jablonec nad Nisou
Město Karlovy Vary
Město Sokolov
Město Tišnov
Město Třebíč
Nadace Naše dítě
Nadace Terezy Maxové
Nadační fond PhDr. Jiřinky Prekopové
Návrat domů
Nový život – FamilyLife
Občanské sdružení Jeden domov
OMAR (Odbor pro manželství a rodinu Církve bratrské)
Paulínky
Rodiče – Evropský rodinný měsíčník
Rodina ve Zlíně
Rodinné centrum Emanuel
Rodinné centrum Heřmánek, o.s.
Heřmánci
Rodinné centrum Paleček a Andílek
Rodinné centrum Studánka
Samuel
Sdružení Salesiánů spolupracovníků
Síť mateřských center v České republice
Soft Education
Společnost pro podporu rodiny
Spolek pro obnovu venkova
Stránky pro živou rodinu Evy Labusové
Stridavka.cz
Svatba.cz
Svět svateb.cz
Trans World Radio
TV Noe
Unie otců
Vztahové a výchovné poradenství
YMCA Setkání
YMCA Živá rodina
YWAM
Život víry

V roce 2010 se k NTM připojila města Jablonec nad Nisou a Cheb, v roce 2011 Sokolov a Třebíč, v roce 2012 Tišnov a Karlovy Vary a v roce 2013 Hronov. Záštitu nad konáním Národního týdne manželství převzala i Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti PSP ČR a iniciativu podpořila i Ekumenická rada církví a Česká evangelikální aliance.