Zabijáci manželství a jak se jim bránit – tisková zpráva

  • 16.1.2019

ZABIJÁCI MANŽELSTVÍ A JAK SE JIM BRÁNIT

Již po třinácté se bude v České republice konat v týdnu od 11. do 17.2. 2019 Národní týden manželství. NTM 2019 nese motto Zabijáci manželství a jak se jim bránit. Týden manželství již tradičně odstartuje v pondělí 11.2. tiskovou konferencí v Senátu od 10 hodin. Tisková konference proběhne pod záštitou senátora Marka Hilšera, který na ní vystoupí i spolu se svou manželkou Monikou. Mezi řečníky budou také manželé Rosákovi a další osobnosti a odborníci zabývající se manželstvím a jeho podporou.

 

Každý rok se v rámci tohoto týdne koná více než 100 akcí po celé ČR. Jejich přehled můžete najít na stránkách www.tydenmanzelstvi.cz, kde mohou místní pořadatelé registrovat i své akce v rámci NTM a dát tak o nich vědět ostatním. Během Týdne manželství 2019 budou také na více než 50 místech po celé ČR probíhat Manželské večery v rámci iniciativy Zveme Česko na rande, jejíž je NTM partnerem.

„Každé manželství v problémech má za sebou složitý a jedinečný příběh. Všichni si navíc do manželství přinášíme svou minulost. Každý máme svá slepá místa, možná nepovedené předchozí vztahy, různá emocionální zranění, zátěž z rodiny nebo naopak nerealistická očekávání. Mnoho důvodů, které lidem připadají jako konečná pro jejich vztah, jsou ale ve skutečnosti řešitelné, pokud jsme si vědomi příčin, které náš vztah ničí a jak se jim bránit a máme odvahu se těmto zabijákům vztahů postavit.“, řekl k mottu NTM jeho koordinátor Petr Adame.

Mnoho průzkumů ukazuje na klasické zabijáky, jakými mohou být konflikty ohledně peněz nebo vysoké zadlužení, sexuální frustrace někdy vedoucí až k nevěře, nedostatek času na druhého a fyzické vyčerpání, sobectví, nezdravé vztahy s příbuznými, nerealistická očekávání, majetnický nebo manipulativní vztah k druhému, úspěch či naopak krach v podnikání, závislost na alkoholu, hraní či další závislosti. To vše ale mohou být jen symptomy našeho hlubšího nastavení.

Pavel Rataj, vztahový psycholog, párový psychoterapeut, manželský a rodinný poradce a viceprezident Asociace manželských a rodinných poradců ČR k tomuto tématu pro NTM napsal:

„Vše začíná v našem mentálním prostoru. Pokud tam není pro náš vztah, vztahovost a lásku dostatek důležitého místa, oproti práci, dětem, výkonu či volnému času pro seberealizaci, tak to bude z dlouhodobého hlediska velký problém. Nakonec nás doženou naše frustrace ze vztahových potřeb a očekávání, a množství pozitivních výkonů, který každý týden pro vztah i pro rodinu konáme, nás nemají šanci ochránit. Pokud vztahovost není součástí mentálního prostoru, tak to často může vypadat, že lidé mají naivní přesvědčení, že vztah může zdravě přežívat sám od sebe. Ale tak to bohužel z dlouhodobého hlediska rozhodně není.  Vztah je spíše strom, který potřebuje dobrou půdu, vodu a zahradníky. … Velmi často sleduji, jak partneři nejsou schopni, z dlouhodobého hlediska, úspěšně zacházet se svými zklamáními, frustracemi, se svými negativními emocemi, zraněními, vzteky, nespokojenostmi. A tak se trápí. Buď vyvolávají hádky, po kterých stejně končí nepochopeni a nevyslyšeni, anebo se odtahují s vírou a nadějí, že to druhému dojde. A tak produkují další a další zranění, které pak nejsou schopni dohojovat. A tak se kupí někde v nevědomí velké množství silné odstředivé, odvztahové energie, která z dlouhodobého hlediska má silně destruktivní sílu.

                  K frustracím a zklamáním určitě patří i výrazné téma neschopnosti zacházet s odlišnostmi milovaného partnera. Svou destruktivní hru rozehrává určitě i neznalost vztahových a komunikačních vzorců, neschopnost komunikovat ve vztahu, kde neexistuje žádná objektivní pravda, ale vždy spolu komunikují dva subjektivní světy, které jsou plné svých významů, pocitů, potřeb či původních vztahových šablon. Neschopnost být v dualitě se často vyznačuje neschopností partnerů akceptovat a vyjádřit své důležité pocity a nechat si potvrdit jejich příjem u partnera, a také nepřijímáním emoční odpovědnosti za své pocity. Raději obviníme partnera, než bychom s ním sdíleli, co se nám to děje, jak se cítíme, proč se tak cítíme a jak to souvisí s naším životním příběhem.

                  Abychom však mohli být se svým partnerem v takové dualitě, tak to potřebuje velkou míru odvahy, chuti a dobrodružné povahy. Potřebujeme odvahu, abychom vyzvali na souboj naše strachy, které nám brání experimentování a učení se novým věcem, zpevňováním nových vztahových dovedností. Odvahu potřebujeme také proto, abychom mohli otevřeně sdílet co se děje v našem vnitřním světě. Tím se někdy dostáváme do situace, že se to partnera dotýká a zraňuje ho to. Jindy to přímo vyvolává střet či konflikt. Odvaha a laskavá vztahovost umožňuje i tuto důležitou výživu do našeho vztahu přinést. Mnoho partnerů se však hádá, zraňuje či dokonce obviňuje, aniž by byli schopni se pak efektivně udobřit. To jsou další často absentující dovednosti, které pomáhají hojení pocitů z předchozích zraňujících konfliktů. Partneři se opakovaně raději těší z toho, že už je zase klid zbraní a zraněné pocity v sobě raději potlačí. Příště se pak raději dalším střetům vyhýbají, uzavírají se, odtahují, oddalují či dokonce odcizují se.

                  Dnes již víme, že páry, resp. partneři, kteří směřují za filozofií harmonického štěstí, jsou více nespokojeni a nešťastní než ti, kteří zaujímají filozofii, že cílem je cesta, cesta je cíl. A proč tomu tak je? To je otázka pro vaše vnitřní zastavení, rozjímání či letošní partnerský rozhovor. „

 

KONEC

 

Více informací o kampani a akcích je možné nalézt na stránkách www.tydenmanzelstvi.cz a www.facebook.com/tydenmanzelstvi

 

Pro další informace kontaktujte:

 

Petr Adame, koordinátor NTM

Telefon: 605 874 765

Email: adame@tydenmanzelstvi.cz

 

Ing. Mgr. Marie Nováková, tisková mluvčí NTM

Telefon: 775 204 208

Email: novakova@tydenmanzelstvi.cz

 

Národní týden manželství vznikl v roce 1996 ve Velké Británii, v roce 2007 se poprvé konal v ČR a v současné době se připravuje ve více než dvaceti dalších zemích světa. Cílem akce je posílit vztahy v manželství a zvýraznit potřebu zabývat se otázkou vztahových dovedností jako předpokladů dobrého manželství a též motivovat laickou a odbornou veřejnost, média i veřejně známé osobnosti, aby alespoň jednou za rok podpořili důležitost manželství. Kromě ČR se k iniciativě připojily další země, např. Austrálie, Belgie, Irská republika, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Rumunsko, Slovensko, Severní Irsko, Švýcarsko, Polsko a USA.  Partnery NTM v ČR jsou Síť mateřských center, Společnost pro podporu rodiny, Etické fórum ČR, Asociace manželských poradců, nakladatelství Návrat domů, ACET, Českomoravská asociace Klubů dvojčat a vícerčat, Asociace center pro rodinu a další organizace. Svou podporu iniciativě vyjádřila i Česká evangelikální aliance a Ekumenická rada církví.