O manželství a dětech aneb plaveme v tom s Vámi – Irena a Petr Smékalovi

  • 28.1.2021

Manželé Irena a Petr Smékalovi pracují již více než 10 let s manželskými páry i jednotlivci. Nejčastěji v rámci programů YMCA Setkání a jejich vlastní praxe.

V oblasti mezilidských vztahů se věnují zejména mužsko-ženské komunikaci, slaďování vzájemných představ a očekávání, snaží se o celkové porozumění mezi mužem a ženou po stránce emocionální, tělesné a duchovní.

Protože NTM 2021 bude především o on-line akcích a obsahu, připravili pro partnery NTM video, které mohou svým klientům zprostředkovat jako webinář.

Více na http://www.smekalovi.cz

nebo ve videu.