TISKOVÁ KONFERENCE NTM 2007 pod záštitou senátora Martina Mejstříka

  • 7.2.2007
Politici, zástupci akademické obce, neziskových organizací i představitelé církve zahájí společně 12. února Národní týden manželství v budově Senátu ČR.
 
Národní týden manželství bude oficiálně zahájen 12. února v 10:30 hodin tiskovou konferencí pod záštitou senátora Martina Mejstříka. Na tiskové konferenci promluví Mgr. Rut Kolínská (Síť mateřských center), Doc. MUDr. Jana Hamanová, CSc. za Etické fórum, PhDr. Jaroslav Šturma (Českomoravská psychologická společnost), biskup plzeňský Mons. František Radkovský, PhDr. Marcela Škábová z Asociace manželských a rodinných poradců a Richard Kane – zakladatel Národního týdne manželství ve Velká Británii.
„Spory spojenými s rozpadem rodiny a rozvody trpí v ČR ročně třicet tisíc dětí a v neúplných rodinách jich žije už téměř 400 tisíc. I když nejnovější výzkumy ukazují, že ČR zaujímá přední místo v rozvodovosti na světě a pouze 53% manželství vydrží pohromadě, přesto to neznamená, že je polovina manželství automaticky odsouzena k zániku. Dobré manželství není samozřejmost – to je nejen letošní téma NTM, ale také důvod proč o své manželství pečovat,“ uvedl Jan Frolík, tiskový mluvčí NTM.
Cílem Národního týdne manželství, který se bude konat v týdnu Valentina 12.-18. února, je poukázat na důležitost manželství pro českou společnost a na to, že investovat do manželství se vyplatí nejen na osobní, ale i celospolečenské rovině. NTM je zastřešující kampaní pro nejrůznější místní aktivity na rozvoj manželství, které budou probíhat v mnoha městech ČR. V Liberci bude např. jezdit historická „tramvaj pro manželství“, jinde proběhnou slavnostní obnovy manželských slibů, přednášky, semináře o manželské komunikaci, konference atd.
„Nikdy jsem netušil, že manželství může být tak úžasný rozměr bytí. Vyrůstal jsem v tradiční rodině, rodiče se mají rádi už čtyřicet dva let, a proto jsem nikdy nepochyboval o tom, že je to správný model, ale prakticky jsem si to neuměl představit. Nevěděl jsem, že by bylo možné potkat ženu, se kterou bych toužil spojit svůj příběh a založit rodinu. Jsem šťastný, že teď už to vím,“ řekl ve svém vyjádření o podpoře NTM herec Jan Potměšil.
Partnery NTM jsou Síť mateřských center, Společnost pro podporu rodiny, Etické fórum ČR, Asociace manželských poradců, nakladatelství Návrat domů, ACET a další organizace. Svou podporu iniciativě vyjádřila i Ekumenická rada církví a Česká evangelikální aliance.
Více informací je dispozici na stránkách www.tydenmanzelstvi.cz
KONEC
Pro další informace kontaktujte:
Jan Frolík, tiskový mluvčí Národního týdne manželství
Mobil:     602 200 159
Petr Činčala, PhD., Koordinátor a tiskový mluvčí Národního týdne manželství
Mobil:     777 815 481