Tisková zpráva 11.2.2008: Rozpad manželství zatěžuje veřejné rozpočty

  • 10.2.2008
Tisková zpráva
11. února 2008                                                              K okamžitému zveřejnění
 
Rozpad manželství zatěžuje veřejné rozpočty
Iniciativa Národní týden manželství ukazuje, že na rozpadlé vztahy doplácíme všichni!
Druhý ročník Národního týdne manželství byl zahájen tiskovou konferencí 11. února v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR pod záštitou Stálé komise pro rodinu. Její předseda poslanec Ing. Bc. Tomáš Kvapil ve svém vystoupení prohlásil, že jednomyslná podpora NTM ze strany komise potvrzuje, jakou důležitost manželství přikládají poslanci napříč polickým spektrem.
Za Asociaci center pro rodinu vystoupila Marie Oujezdská, která vyzvala zaměstnavatele k respektu vůči lidem žijícím v rodině, obce k rozvoji infrastruktury podporující rodinu a veřejnost ke společenskému i finančnímu uznání funkce rodiny.
Psycholog Petr Šmolka, vedoucí Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centra sociálních služeb Praha, při diskusi o efektivitě prostředků vynaložených na podporu rodiny uvedl, že „kvalifikované odhady potvrzují, že jedna koruna vložená do prevence a odborných intervencí ušetří cca deset korun, které by bylo jinak nutno uhradit z veřejných rozpočtů“. Citoval přitom výzkum z roku 1988, který odhadl náklady na jeden rozvod z veřejných prostředků na 250 tis. Kč.
ThDr. Pavel Černý, předseda Ekumenické rady církví, vyjádřil podporu NTM ze strany všech členských církví a zdůraznil nezastupitelnost úplné rodiny pro zdravý vývoj dětí.
Richard Kane, zakladatel NTM ve Velké Británii, ze statistik doložil, že lidé žijící v manželství jsou v průměru šťastnější, zdravější, žijí déle, lépe pracují, více vydělávají a více si naspoří. Na otázku, jak rozpad manželství a rodin zatěžuje veřejné rozpočty ve Velké Británii uvedl výsledky výzkumu, který je vyčíslil na 13 miliard liber ročně.
Iniciativa NTM by proto ráda poukázala na fakt, že na rozpadlé vztahy nejen všichni přispíváme z vlastních peněženek a daní, ale že se vyplatí investovat do prevence a programů podporujících tradiční manželství.
NTM je zastřešující kampaní pro nejrůznější celostátní i místní aktivity zaměřené na praktický rozvoj manželství a podporu této instituce ve veřejném a politickém prostoru. Partnery NTM jsou Síť mateřských center, Společnost pro podporu rodiny, Etické fórum ČR, Asociace manželských poradců, nakladatelství Návrat domů, ACET, Českomoravská asociace Klubů dvojčat a vícečat, Asociace center pro rodinu a další organizace. Svou podporu iniciativě vyjádřila i Česká evangelikální aliance a Ekumenická rada církví.
Více informací je dispozici na stránkách www.tydenmanzelstvi.cz
Pozvánky na akce v rámci NTM naleznete zde
KONEC
Pro další informace kontaktujte:
Jan Frolík, tiskový mluvčí Národního týdne manželství
Mobil: 602 200 159
Petr Činčala, PhD., Koordinátor Národního týdne manželství
Mobil: 777 815 481