Tisková zpráva 8.2. 2008: Druhý ročník Národního týdne manželství bude zahájen tiskovou konferencí v parlamentu

  • 8.2.2008
Valentýnský týden 11.-17. února se opět ponese ve znamení podpory manželství. Již druhý ročník Národního týdne manželství, v jehož rámci se budou konat nejrůznější aktivity ve více než patnácti městech ČR, zahájí tisková konference 11.února od 10:30 v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR.
Pod záštitou Stálé komise pro rodinu v parlamentu vystoupí s příspěvky poslanec Ing. Bc. Tomáš Kvapil, předseda Stále komise pro rodinu, Marie Oujezdská, předsedkyně Asociace center pro rodinu, psycholog Petr Šmolka, ThDr. Pavel Černý, předseda Ekumenické rady církví, Petr Činčala a Richard Kane – koordinátoři NTM v ČR a ve Velké Británii.
Přednášky, besedy, výtvarné soutěže, literární soutěže, výstavky svatebních oznámení a fotoalb, koncerty, filmové večery, divadlo, lampiónový průvod – to jsou jen některé příklady akcí na podporu manželstvív Praze, Plzni, Olomouci, Hradci Králové, Liberci, Chebu, Přerově, Ostravě a dalších místech.
Jak uvedl tiskový mluvčí NTM Jan Frolík, ústředním mottem celého týdne je vyznání, že Manželství je láska v dobrém i zlém. Na otázku. zda není slib manželství v dobrém i zlém přežitkem, když se polovina manželství v CR rozvádí, dále řekl: „Každý rozvod je porušením manželského slibu. Pro společnost, kde neplatí dané slovo, kde se nemusí dodržovat ani písemné závazky, by slib manželství skutečně byl přežitkem. Ale věřím, že tak zle na tom ještě nejsme, i když to leckdy tak vypadá. Láska v dobrém i zlém – to je výzva ke změně postoje, cesta k hlubším a trvalejším vztahům.“
Organizátoři této týdenní iniciativy očekávají, že vzbudí ještě větší zájem o podporu manželství ze strany významných osobností, různých institucí, medií a veřejnosti než v loňském ročníku, který byl v tomto ohledu velmi úspěšný. „Především ale očekáváme, že si bude stále větší okruh lidí uvědomovat, že manželství má potenciál být tím nejlepším, co člověka potkalo. Zlepšením komunikace v existujících manželstvích lze mnohdy předejít neshodám i rozvodům a vybudovat šťastné manželství na celý život. Přál bych si, aby byla výchova ke vztahovým dovednostem v naši společnosti stejně tak důležitá jako výuka počtů a násobilky.“, řekl koordinátor NTM Petr Činčala.
Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí ve svém vyjádření k NTM uvedl: „Podporu manželství považuji za jednu z priorit mé politiky na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kterou hodlám zohledňovat ve všech krocích v reformě rodinné politiky. Bez iniciativy ze strany občanské společnosti je taková snaha ale zbytečná. Ostatně stát není od toho, aby definoval správný způsob života. Proto jsem rád, že v českých luzích a hájích vznikla tak potěšující iniciativa, jakou je Národní týden manželství. Upřímně ji podporuji a doufám, že se její cíl – trvalou společenskou reflexi významu manželství pro lidské bytí – podaří postupně naplnit.“
 
NTM je zastřešující kampaní pro nejrůznější celostátní i místní aktivity zaměřené na praktický rozvoj manželství a podporu této instituce ve veřejném a politickém prostoru. Partnery NTM jsou Síť mateřských center, Společnost pro podporu rodiny, Etické fórum ČR, Asociace manželských poradců, nakladatelství Návrat domů, ACET, Českomoravská asociace Klubů dvojčat a vícečat, Asociace center pro rodinu a další organizace. Svou podporu iniciativě vyjádřila i Česká evangelikální aliance a Ekumenická rada církví.
Více informací je dispozici na stránkách www.tydenmanzelstvi.cz
Pozvánky na akce v rámci NTM naleznete zde
KONEC
Pro další informace kontaktujte:
Jan Frolík, tiskový mluvčí Národního týdne manželství
Mobil: 602 200 159
Petr Činčala, PhD., Koordinátor Národního týdne manželství
Mobil: 777 815 481