Tisková zpráva 8.2. 2010: Zástupci politiků, měst, médií i vědecké komunity vyjádřili v Senátu svými postoji i příběhy podporu manželství

  • 2.8.2010
Tisková zpráva
8. února 2010
K okamžitému zveřejnění
 
Zástupci politiků, měst, médií i vědecké komunity vyjádřili v Senátu svými postoji i příběhy podporu manželství
Iniciativa Národní týden manželství byla zahájena 8. února 2010 v Senátu PČR tiskovou konferencí pod záštitou místopředsedy Senátu doc. JUDr.  Petra Pitharta 
MUDr. Marián Hošek,náměstek ministra práce a sociálních věcí, otevřel tiskovou konferencí poukazem na stále rostoucí počet neúplných rodin, jejichž počet ve srovnání se šedesátými lety minulého století vzrostl z 250 tisíc na dnešních 580 tisíc. Spolu s fenoménem rostoucího počtu lidí, kteří se rozhodují žít tzv. single, hrozí podle náměstka Hoška, že stále větší počet lidí bude nakonec žít v osamění, což má na psychiku i zdraví mnoha lidí devastující vliv. Hošek zároveň vytkl médiím, že manželství a jeho význam redukují na svatební obřady celebrit, skandály a manželství v krizi.
Ekonom prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc., z FSV UK na osobním příběhu svých rodičů, kteří v době ekonomické krize ve třicátých letech přišli o všechno, včetně střechy nad hlavou, ukázal, že dobrá rodina není pouze zárukou překonání ekonomické krize, ale že krize je i šancí, z níž právě může silná rodina vzejít. V době totality čelil zákazu akademické činnosti a jeho vlastní manželství pod různými tlaky skončilo rozvodem. Přesto narození jeho vnučky bylo impulsem k obnovení manželství a sňatku s jeho bývalou ženou, s níž mají dodnes velmi šťastné manželství.
Publicistka a spolupracovnice ČRo 6 PhDr. Eva Labusová ve svém vystoupenípojmenovalaněkolik společenských jevů, které manželství negativně ovlivňují. Jsou jimi například neochota párů definovat svůj vztah již od počátku jako jedinečný a závazný a malá povědomost o vzorcích chování, které manželství ničí. „Například manželská nevěra, která je dnes považována za něco velmi běžného, u nás zpravidla manželství likviduje. Také proto, že lidé mají v současné době mnohem dál k odpuštění a pokání, než tomu bylo v minulosti.“, řekla Labusová. Jako společnost přitom podle ní procházíme věkem absence dospělosti, kdy je stále menší počet lidí emocionálně natolik dospělých, aby byli schopni a připraveni přijmout závazek a vytrvat ve vztahu i za nepříznivých okolností, nebo když jsou potřeby druhých (partnerů či dětí) urgentnější než jejich vlastní.
Poslanec Marek Benda, místopředseda Stále komise pro rodinu PSP ČR, uvítal stále rostoucí počet akcí v rámci NTM, který ukazuje, že tato iniciativa našla ve společnosti úrodnou půdu. Zároveň jen z čistě ekonomických kritérií vyzdvihl skutečnost, že si stabilní rodina založená na manželství nárokuje oproti jiným liberálním formám soužití a životním strategiím, zdaleka nejméně prostředků ze státního rozpočtu.
Místopředsedkyně KDU-ČSL, poslankyně Ing. Michaela Šojdrová zdůraznila potřebu jasně definovat podporu manželství a rodiny v připravovaném občanském zákoníku a vyjádřila i obavu, že by návrh na náhradní výživné placené státem za rodiče neplatícího tzv. alimenty mohl tak zásadním přenesením odpovědnosti v dlouhodobém horizontu oslabit soudržnost rodin a manželství. Zároveň vyzdvihla programy zabývající se předmanželskou přípravou a rozvojem manželských dovedností, s nimiž má i osobně velmi dobrou zkušenost.
K letošnímu ročníku NTM se poprvé připojilo i celé město. Mgr. Markéta Puzrlová z MÚ Jablonec nad Nisou představila program NTM v jejich městě, v jehož rámci proběhne téměř 20 různých aktivit organizovaných ziskovým i neziskovým sektorem s podporou města.
PhDr. Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze, ukázal, že je zbytečné o instituci manželství mluvit defensivně. Vzhledem k tomu, že manželství ze své podstaty ční svou hodnotou nad nejrůznějšími pochybnostmi o jeho výlučnosti, je podle Pavláta pro muže a ženy žijící v manželství degradující snižovat se k jeho přílišné obhajobě. Zároveň se zastavil i u klíčové role rodiny pro uchování židovské tradice a komunity v její několikatisícileté historii.
Tiskovou konferenci uzavřel RNDr. Jan Frolík, tiskový mluvčí NTM. „Je radostné, že každým rokem přibývá akcí, které netrvají jenom den nebo týden, ale mají dlouhodobý účinek a vedou páry k tomu, aby na svém manželství pracovaly. Jsou to různé publikace, přednášky, semináře a kurzy jak pro ty, kteří se do manželství chystají, tak pro ty, kteří už do manželství vstoupili. Jako křesťan se raduji z toho, že nemalý podíl na těchto náročných akcích mají církve a na církve navazující instituce. Stovky manželských párů potvrzují, že ohrožené manželství se dá zachránit a že se dobré manželství dá ještě zlepšit, bez ohledu na věk. Se ženou jsme od roku 2004 vedli už jedenáctkrát kurz Manželské večery, a přestože v příštím roce oslavíme zlatou svatbu a své manželství považujeme za krásné, pokaždé v kurzu najdeme ještě něco nového, co můžeme zlepšit.“, uvedl Frolík.
KONEC
Pro další informace kontaktujte:
RNDr. Jan Frolík, tiskový mluvčí Národního týdne manželství
Mobil: 602 200 159
Petr Činčala, PhD., Koordinátor Národního týdne manželství
Mobil: 777 815 481
 
Posláním NTM
je připomenout si alespoň jednou za rok rozmanitost a krásu manželství jako základu života rodiny. Je zastřešující iniciativou pro nejrůznější celostátní i místní aktivity v týdnu Valentýna zaměřené na praktický rozvoj manželství a podporu jeho hodnoty ve veřejném a politickém prostoru. Svou záštitu nad konáním Národního týdne manželství převzala i Stálé komise pro rodinu PSP ČR a iniciativu podpořila Ekumenická rada církví a Česká evangelikální aliance.
Iniciativa Národní týden manželství, která vznikla ve Velké Británii, se dnes rozšířila i do dalších evropských zemí, jako je Švýcarsko, Německo, Holandsko, Irsko a Maďarsko. Představuje v současnosti jednu z největších občanských aktivit na podporu kvality vztahů v české společnosti. Partnery NTM jsou Asociace manželských a rodinných poradců, Českomoravská asociace klubů dvojčat a vícečat, Etické fórum ČR, Maranatha, o.s, Nadace Terezy Maxové, Návrat domů, Nový život, Asociace center pro rodinu, ACET, Sdružení Salesiánů spolupracovníků, Síť mateřských center v České republice, YWAM, YMCA, Společnost pro podporu rodiny
Mediální partneři NTM:
Český rozhlas 6, Trans World Radio, Advent-Orion, Aperio – společnost pro zdravé rodičovství, AZ Rodina.cz, Časopis Miminko, Časopis Psychologie dnes, Křesťan dnes, Měsíčník Třetí věk, Proměny: revue pro duchovní kulturu, rodinný měsíčník Rodiče, týdenník Naše rodina.