NTM 2012 od 13.2. do 19.2.

  • 27.12.2011

Tématické zaměření NTM 2012 je:

Rozumíme si? Cesty k lepší komunikaci v manželství.

V manželství se komunikace spíše bere jako něco samozřejmého, což zjevně není pravda. Většina rozváděných manželství totiž udává jako hlavní důvod rozdílnost názorů a povah. KOMUNIKACE vedoucí k porozumění je právě způsob, jak rozdílnost názorů a povah může být nejen překonána, ale jak se může stát silnou stránkou manželského páru…