NTM 2013 TZ 2: Začíná Národní týden manželství, bude opět bohatší

  • 4.2.2013

Desítky výstav, diskusí, plesů, přednášek, partnerských kurzů, koncertů, poutí a happeningů se zamykáním zámků věrnosti na mostech a házením klíčů do řeky po celé České republice odstartuje v pondělí 11. února letošní již sedmý ročník valentýnského Národního týdne manželství, který má téma „Manželství je umění“, zapojuje se do něj řada dalších měst a potrvá do neděle 17. února. Patronkou je tentokrát poslankyně Evropského parlamentu Zuzana Roithová. „Žít v trvalém svazku a věnovat se tak výchově nové generace je cesta, na které oba manželé musí neustále překonávat společně všemožné těžkosti vnější i vnitřní. Udržovat trvalý harmonický vztah je vlastně specifický druh umění, kterému se učíme po celý život,“ uvedla Zuzana Roithová, která je vdaná pětatřicet let.

Množství kreativních nápadů a zkušeností, jak tvořit jedinečná manželství, budou lidé sdílet na akcích a v prostorách místních komunit, občanských sdružení, církví, rodinných a mateřských center, s odborníky i laiky. Jejich cílem je nabídnout příležitost pro všechny páry udělat něco malého pro svůj vztah a společně oslavit funkční manželství, které je stále vzácnější, i když je podle průzkumů pro většinu lidí stále tím nejdůležitějším. Ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová, která Národnímu týdnu manželství poskytla osobní záštitu, říká: „Nejdůležitějším úkolem v manželství je společná výchova dětí. Naše ministerstvo má plány, jak pomoci sladit práci a rodinu. Podporujeme penězi z EU nové plány firem přátelských k rodinným nebo chceme vytvořit pro zaměstnavatele možnost zřídit na pracovišti dětskou skupinu. V ní budou mít děti odbornou péči a zároveň budou mít blízko k rodičům. Osobně podporuji také zkrácené pracovních úvazky pro zaměstnané matky i otce.“

Téma „Manželství je umění“ odkazuje na fakt, že každý dobrý vztah je nutné tvořit. „Rozpad rodiny nemusí být normou, pokud nenecháme zdi mezi námi vyrůst tak, že už se nedají překonat. Manželství je umění, které zvládne každý, pokud chce“, řekl Jan Frolík, jeden z organizátorů Národního týdne manželství. Akce letošního ročníku jsou postupně zveřejňovány na internetových stránkách www.tydenmanzelstvi.cz.

Letošní ročník Národního týdne manželství podporují také předsedkyně Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti při Poslanecké sněmovně ČR Helena Langšádlová, herečka a moderátorka Ester Janečková, koordinátor Národního týdne manželství Petr Činčala, místostarostka Třebíče Marie Černá, biskupský vikář pro pastoraci Michal Němeček, vedoucí Centra pro rodinu při Arcibiskupství pražském Jiří Musil či psycholog Pavel Raus, zakladatel sdružení Parakletos.

Národní týden manželství vznikl v roce 1996 ve Velké Británii, následně v roce 2007 v ČR a v současné době se připravuje v dalších 14 zemích na světě. Jeho posláním je připomenout rozmanitost a krásu manželství jako základu života rodiny. Je zastřešující iniciativou pro nejrůznější celostátní i místní aktivity v týdnu Valentýna zaměřené na praktický rozvoj manželství a podporu jeho hodnoty ve veřejném a politickém prostoru.

Pro další informace kontaktujte:
Petr Činčala, PhD., Koordinátor Národního týdne manželství
Mobil: 777 815 481

Jan Frolík, tiskový mluvčí Národního týdne manželství
Mobil: 602 200 159

info@tydenmanzelstvi.cz
www.tydenmanzelstvi.cz

Posláním Národního týdne manželství je připomenout si alespoň jednou za rok rozmanitost a krásu manželství jako základu života rodiny. Je zastřešující iniciativou pro nejrůznější celostátní i místní aktivity v týdnu Valentýna zaměřené na praktický rozvoj manželství a podporu jeho hodnoty ve veřejném a politickém prostoru.

Partnery Národního týden manželství jsou:

Mediální partner: ČRo 6
Mediální partner: Týdeník Naše rodina

ACER – Asociace Center pro rodinu
ACET (Sdružení pro péči, vzdělání a vyučování o AIDS)
Advent-Orion
Aperio
Asociace manželských a rodinných poradců
AZ Rodina.cz
Brána – misijní středisko
BTM
Centrum pro rodinu a sociální péči, Brno
CEVAP
Časopis Děti a my
Časopis Psychologie Dnes
Českomoravská asociace Klubů dvojčat a vícerčat
Etické fórum ČR
GENEA – sdružení pro rodinu o.s.
HopeTV
KC Sion
Konzervativní listy
Křesťan Dnes
Křesťanská knihovna Praha, o.p.s.
Křesťanský klub maminek
MaMiMo CZ
Maranatha, o.s.
Mařinka.cz
MC Korálek
MC Pumpin, o.s.
Město Jablonec nad Nisou
Město Třebíč
Nadace Naše dítě
Nadace Terezy Maxové
Nadační fond PhDr. Jiřinky Prekopové
Návrat domů
Nový život – FamilyLife
OMAR (Odbor pro manželství a rodinu Církve bratrské)
Paulínky
Rodiče – Evropský rodinný měsíčník
Rodina ve Zlíně
Rodinné centrum Emanuel
Rodinné centrum Heřmánek, o.s.
Heřmánci
Rodinné centrum Paleček a Andílek
Rodinné centrum Studánka
Samuel
Sdružení Salesiánů spolupracovníků
Síť mateřských center v České republice
Soft Education
Společnost pro podporu rodiny
Spolek pro obnovu venkova
Stránky pro živou rodinu Evy Labusové
Stridavka.cz
Svatba.cz
Svět svateb.cz
Trans World Radio
TV Noe
Unie otců
Vztahové a výchovné poradenství
YMCA Setkání
YMCA Živá rodina
YWAM
Život víry

V roce 2010 se k NTM připojila města Jablonec nad Nisou a Cheb, v roce 2011 Sokolov a Třebíč. Záštitu nad konáním Národního týdne manželství převzala i Stálé komise pro rodinu PSP ČR a iniciativu podpořila i Ekumenická rada církví a Česká evangelikální aliance.