NTM 2013

  • 6.2.2013

Manželství je umění

Podle Wikipedie je „umění (od „uměti“) součást lidské kultury, v širokém slova smyslu užitečná dovednost, kterou neovládá každý a které je případně třeba se naučit.“ To všechno platí i o manželství: manželství je součástí lidské kultury, život v manželství je užitečná dovednost, kterou neovládá každý, a této dovednosti je případně třeba (když ji někdo neovládá) se naučit. Jedním z cílů NTM je nabídnout těm, kdo mají to štěstí, že žijí v manželství, cesty jak se této dovednosti naučit nebo doučit.

V antickém starověku a ve středověku se umění dělilo na sedm směrů (svobodných umění): gramatiku, rétoriku, dialektiku, aritmetiku, geometrii, astronomii a hudbu. Mohlo by se zdát, že pro manželství je z těch sedmi nejdůležitější rétorika, leckdy ještě přecházející do umění bojového. NTM však nabízí spíše dovednosti jako účinné naslouchání, vyjednávání, trpělivost, ovládání hněvu, toleranci, odpuštění, věrnost a především bezpodmínečnou lásku.