TZ NTM 1: Tématem letošního Týdne manželství budou „Ohromné maličkosti“

  • 18.1.2014

„Dva není dvakrát jedna. Dva je tisíckrát jedna“
G. K. Chesterton

Národní týden manželství s podtitulem „malé kroky k velkým vztahům“ přinese opět ve valentýnském týdnu od 10. do 16. února desítky akcí, setkání, kurzů a kreativních způsobů, jak tvořit jedinečná manželství, a bude příležitostí si připomenout, proč je manželství přes všechny problémy a zápasy stále něčím jedinečným.
Týden bude zahájen tiskovou konferencí v pondělí 10. února od 10:30 na Ministerstvu práce a sociálních věcí a proběhne pod záštitou náměstka Jana Dobeše.  Na tiskové konferenci kromě dalších řečníků vystoupí například spisovatel a psychiatr Max Kašparů nebo herečka moderátorka Ester Janečková.

„Miroslav Horníček kdysi prohlásil, že: „Manželství je úsilí a čin. Či řada drobných skutků, chcete-li. Anebo nehod, neshod, jejich řešení a trpělivosti.“. A tento ročník bude právě o těch ohromných maličkostech, které mohou často znamenat nesmírně mnoho pro to, aby naše manželství neztratila jiskru a lehkost. Chesterton, od kterého jsme si vypůjčili letošní téma, věděl, že dva není dvakrát jedna, ale tisíckrát jedna – tisíc okamžiků, kdy se dva stávají jedním, v úsměvech, dotecích, darech, porozumění, odpuštění, zápasech i službě jeden druhému. Tyhle ohromné maličkosti tvoří naše velké vztahy.“, řekl k tématu NTM jeho mluvčí Jan Frolík.

Svou podporu NTM opět vyjadřují i politici.  Místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a místopředseda poslaneckého klubu Top09 Petr Gazdík vyjádřil svou podporu osobním dopisem: „Iniciativu národní týden manželství sleduji již několik let a fandím jí. Ve svém osobním životě mám neuvěřitelné štěstí, neboť už 12 let žiji ve šťastném, spokojeném, láskyplném, zkrátka dobrém manželství. Byť to může znít jako fráze, považuji manželství za loď, která se sice může občas zhoupnout, ale přesto nás stále bezpečně veze dál, přes někdy rozbouřené moře. O to větší radost mám, že na palubě té naší lodi přivítáme letos dalšího plavčíka.“

Po celé České republice se místní komunity, občanská sdružení, církve, rodinná a mateřská centra, zástupci měst a obcí i jednotlivci chystají do NTM zapojit. V Karlových Varech proběhne NTM pod záštitou primátora Ing. Petra Kulhánka. V Mladé Boleslavi proběhne NTM pod záštitou náměstka primátora a poslance PČR Ing. Adolfa Beznosky a v průběhu týdne budou mít manželé příležitost buď soukromě, nebo před svými svědky a s doprovodem varhan obnovit svůj manželský slib v sále společenského domu Lávka.

KONEC

Pro další informace kontaktujte:
Petr Činčala, PhD., Koordinátor Národního týdne manželství
Mobil: 777 815 481

Jan Frolík, tiskový mluvčí Národního týdne manželství
Mobil: 602 200 159
info@tydenmanzelstvi.cz
www.tydenmanzelstvi.cz

Posláním Národního týdne manželství je připomenout si alespoň jednou za rok rozmanitost a krásu manželství jako základu života rodiny. Je zastřešující iniciativou pro nejrůznější celostátní i místní aktivity v týdnu Valentýna zaměřené na praktický rozvoj manželství a podporu jeho hodnoty ve veřejném a politickém prostoru. Národní týden manželství vznikl v roce 1996 ve Velké Británii, následně v roce 2007 v ČR a v současné době se připravuje v dalších 21 zemích světa.

Partnery Národního týden manželství jsou:

Mediální partner: Týdeník Naše rodina
ACER – Asociace Center pro rodinu
ACET (Sdružení pro péči, vzdělání a vyučování o AIDS)
Advent-Orion
Aktivně životem, o.p.s.
Aperio
Asociace manželských a rodinných poradců
AZ Rodina.cz
Brána – misijní středisko
BTM
Centrum pro rodinu a sociální péči, Brno
CEVAP
Časopis Děti a my
Časopis Psychologie Dnes
Časopis Rodinné listy
Českomoravská asociace Klubů dvojčat a vícerčat
Elegance in detail
Etické fórum ČR
Federace rodin
GENEA – sdružení pro rodinu o.s.
HopeTV
Institut Williama Wilberforce
KC Sion
Konzervativní listy
Křesťan Dnes
Křesťanská knihovna Praha, o.p.s.
Křesťanský klub maminek
MaMiMo CZ
Maranatha, o.s.
Mařinka.cz
Mateřské Centrum Karlovy Vary, o.s.
MC Korálek
MC Pumpin, o.s.
Město Jablonec nad Nisou
Město Třebíč
Nadace Naše dítě
Nadace Terezy Maxové
Nadační fond PhDr. Jiřinky Prekopové
Návrat domů
Novy život – FamilyLife
Občanské sdružení Jeden Domov
OMAR (Odbor pro manželství a rodinu Církve bratrské)
Paulínky
Rodiče – Evropský rodinný měsíčník
Rodina ve Zlíně
Rodinné centrum Emanuel
Rodinné centrum Heřmánek, o.s. Heřmánci
Rodinné centrum Paleček a Andílek
Rodinné centrum Studánka
Samuel
Sdružení Salesiánů spolupracovníků
Síť mateřských center v České republice
Soft Education
Společnost pro podporu rodiny
Spolek pro obnovu venkova
Stránky pro živou rodinu Evy Labusové
Stridavka.cz
Svatba.cz
Svět svateb.cz
Trans World Radio
TV Noe
Unie otců
Vztahové a výchovné poradenství
WFWPI
YMCA Setkání
YMCA Živá rodina
YWAM
Život víry

K NTM se postupně připojila města Jablonec nad Nisou, Cheb, Třebíč, Sokolov, Tovačov, Karlovy Vary, Tišnov, Hronov a Mladá Boleslav. Záštitu nad konáním Národního týdne manželství převzala i Stálé komise pro rodinu PSP ČR a iniciativu podpořila i Ekumenická rada církví a Česká evangelikální aliance.