Začal Národní týden manželství, na MPSV byl zahájen již devátý ročník

  • 9.2.2015

Jeho cílem je připomenout si alespoň jednou za rok rozmanitost a krásu manželství jako základu rodinného života. V pondělí 9. února byl na Ministerstvu práce a sociálních věcí slavnostně zahájen již devátý ročník Národního týdne manželství. Ten letošní je provázen mottem „Šťastně až do smrti? Není to jen pohádka? Jak mít vztah, který vydrží…“ Slavnostního zahájení v budově MPSV se zúčastnila řada hostů.

„Základy vztahu muže a ženy jsou v dnešní době poznamenané krizí mezilidských vztahů, přestože mediální doba vytváří úžasné technické podmínky propojení lidí. K tomu, aby mezilidské vztahy fungovaly, ale chybí duchovní a lidské hodnoty,“ řekl kardinál Miloslav Vlk.

Herec Jan Potměšil považuje uzavření manželství za zásadní a důležitý okamžik lidského života. „Dává mu smysl a ovlivňuje v něm všechno další,“ dodal Potměšil. O manželství podle židovské víry a několika příkladech z Bible mluvil rabín David Bohbot. „Manželství je důvodem k vděčnosti, důkazem lásky a přirozeným právem člověka brát se o vlastní štěstí,“ řekla soudkyně Martina Chlupáčková s odkazem na §3 Občanského Zákoníku.

„Uvědomíme-li si, že nic není samozřejmé, vede nás to k větší všímavosti se zaměřením na to pozitivní. Vytváříme příležitosti být spolu a spolu komunikovat, vzájemně se sdílet. Tento postoj přispívá k úžasu (to jsi schopen pro mne udělat?) a přitom cítíme a vyjadřujeme vděčnost, což vede ke spokojenosti a sytosti ve vztahu,“ uvedla vztahová poradkyně Milena Mikulková a dodala, že to je základní, co pomáhá udržovat manželství svěží.

Národní týden manželství vznikl v roce 1996 ve Velké Británii, v roce 2007 se poprvé konal v ČR a v současné době se připravuje ve více než dvaceti dalších zemích světa. Cílem akce je posílit vztahy v manželství a zvýraznit potřebu zabývat se otázkou vztahových dovedností jako předpokladů dobrého manželství a též motivovat laickou a odbornou veřejnost, média i veřejně známé osobnosti, aby alespoň jednou za rok podpořili důležitost manželství. Kromě ČR se k iniciativě připojily další země, např. Austrálie, Belgie, Irská republika, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Rumunsko, Slovensko, Severní Irsko, Švýcarsko a USA. Podrobné informace jsou na www.tydenmanzelstvi.cz.

„Jednou z nejrozšířenějších akcí na zlepšení vztahů v manželství, je dlouhodobě kurz Manželské večery. Třináctkrát jsme se ženou tento kurz vedli, a i když jsme spolu šťastní už víc než 50 let, pokaždé jsme přišli na něco, čím jsme sami mohli ještě zlepšit naše vztahy,“ uzavřel tiskový mluvčí týdne manželství Jan Frolík.

Petr Habáň

tiskový mluvčí MPSV

Jan Frolík

tiskový mluvčí Národního týdne manželství