Je manželství jen kus papíru?

  • 3.2.2016

Letošní Národní týden manželství, který začne 8. února, nese motto – Manželství je více než kus papíru. Snad proto, že je mezi lidmi stále běžnější považovat manželství za cár papíru, který již nikdo ke skutečné lásce nepotřebuje, se iniciativa NTM pokusí ukázat, že vztah v manželství je mnohem víc. A že pokud je oddací list jen kusem papíru, je to podivuhodně důležitý papír. Během NTM opět v celé České republice proběhnou desítky akcí, kde si mohou páry připomenout, co pro ně manželství a hlavně jejich protějšky znamenají.

„Je-li manželství jen kusem papíru, proč se lidé tolik bojí do něj vstupovat? Jde-li o tak bezvýznamný krok, proč ho neudělat? Lidé nevstupují do manželství naopak právě proto, že jde o něco důležitého, o závazek k druhému, který činíme před svými rodinami a přáteli. Veřejně tak deklarujeme, že nejsme jen „přátelé s benefity“, ale že je naše láska natolik velká, že jsme ochotní k závazku vůči druhému.“, řekl k tématu NTM jeho koordinátor Petr Adame.

Soužití nesezdaných párů je v ČR stále častějším jevem, který je ale zároveň velmi obtížně statisticky sledovatelný. Prodlužuje se délka kohabitace před vstupem do manželství, a zvyšuje se i počet lidí, kteří do manželství nevstupují vůbec. Přesto se ale ukazuje, že především v prvních letech takového vztahu je pravděpodobnost jeho rozpadu až pětkrát větší než u tradičního manželství. Pokud spolu nesezdaný pár vydrží déle, pravděpodobnost se snižuje, ale zároveň mnoho nesezdaných párů vstupuje do manželství s příchodem dětí. Podle průzkumů ve Velké Británii je zvláště rizikovým obdobím raný věk dětí, které se narodily v nesezdaných soužitích. Pro první dítě, jež se narodilo do nesezdaného soužití, je v jeho pěti letech pravděpodobnost rozchodu jeho rodičů šestkrát vyšší, než u dětí v manželských svazcích. V šestnácti letech dítěte je pravděpodobnost stále čtyřikrát vyšší než u sezdaných rodičů. Míra stability vztahu rodičů má přitom ohromný vliv na budoucnost a úspěch dětí. Oddací list tedy možná je stále velmi efektivním způsobem, jak vyjádřit, že beru svého partnera vážně a že chci, aby můj vztah vydržel. A manželský svazek je s velkým předstihem stále nejoblíbenější formou soužití.

 

Důvěra, závazek a vášeň

Manželství podpisem papíru teprve začíná a žádný papír samozřejmě sám o sobě nezaručí jeho štěstí. Oddací list je ale symbolem něčeho víc. Vztahová poradkyně, tajemnice NTM a autorka knihy Hlavu vzhůru, rodiče Milena Mikulková shrnula tři hodnoty, které mohou být pro páry během NTM inspirací a tématem k zamyšlení a které jsou klíčové pro každé spokojené manželství:

Důvěra – poskytuje partnerům prostor pro sdílení a nejniternější i nejintimnější prožívání toho druhého, které vede k vzájemnému poznání. Je sycena komunikací, oddaností, nasloucháním, emočním bezpečím a pochopením. Je ochotou k větší otevřenosti a zranitelnosti.

Druhou hodnotou je závazek. Je projevem vůle a rozumu, ale hlavně ukazuje na to, každý vztah je svým způsobem rozhodnutí. Upevňuje se úctou a respektem, věnovaným časem a pozorností. Kde není závazek, tam chybí i bezpečí pro skutečně hluboký vztah.

Třetím pilířem manželské lásky je pak vášeň, která dodává vztahům šťávu a energii. Vášeň se rozdmýchává společnými zážitky, intimitou a oboustrannou sexuální rozkoší.

Bolest v manželství často souvisí s narušením některého z těchto pilířů. A i letošní Národní týden manželství chce nejrůznějšími aktivitami pomáhat párům rozvíjet a obnovovat své vztahy. Protože manželství je víc než jen kus papíru.

Více informací o kampani a akcích je možné nalézt na stránkách www.tydenmanzelstvi.cz a www.facebook.com

KONEC

Pro další informace kontaktujte:

Petr Adame, koordinátor NTM
Telefon: 605 874 765
Email: adame@tydenmanzelstvi.cz 

Mgr. Jiří Unger, tiskový mluvčí NTM
Telefon:777 842 000
Email: unger@tydenmanzelstvi.cz  
Národní týden manželství vznikl v roce 1996 ve Velké Británii, v roce 2007 se poprvé konal v ČR a v současné době se připravuje ve více než dvaceti dalších zemích světa. Cílem akce je posílit vztahy v manželství a zvýraznit potřebu zabývat se otázkou vztahových dovedností jako předpokladů dobrého manželství a též motivovat laickou a odbornou veřejnost, média i veřejně známé osobnosti, aby alespoň jednou za rok podpořili důležitost manželství. Kromě ČR se k iniciativě připojily další země, např. Austrálie, Belgie, Irská republika, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Rumunsko, Slovensko, Severní Irsko, Švýcarsko a USA. Partnery NTM v ČR jsou Síť mateřských center, Společnost pro podporu rodiny, Etické fórum ČR, Asociace center pro rodinu, Asociace manželských poradců, nakladatelství Návrat domů, ACET, Českomoravská asociace Klubů dvojčat a vícečat, a další organizace. Událostem Národního týdne manželství poskytují záštitu města Jablonec nad Nisou, Karlovy Vary, Krásensko, Mladá Boleslav, Sedlčany, Sokolov, Tovačov, Třebíč, Třinec, Zlín, Znojmo a další. Svou podporu iniciativě vyjádřila i Česká evangelikální aliance a Ekumenická rada církví.