3. tisková zpráva NTM 2021

  • 26.2.2021

pastedGraphic.png

Tisková zpráva 16. 2. 2021

15. ročník Národního týdne manželství nabídl hlavně on-line program 

Patnáctý ročník Národního týdne manželství (NTM) nabídl on-line obsah, ze kterého mohou lidé těžit pro své vztahy nejen v tomto týdnu, ale po celý rok. 

Do NTM 2021 se již tradičně zapojila některá města, městské části, různé organizace, které připravily pro své klienty on-line přednášky, také tématické vycházky pro manžele nebo rodiny, workshopy apod.  Hlavní témata se nesla v duchu motta “O manželství a dětech”, týkala se zejména výchovy dětí, posílení a upevnění vztahů, mezigeneračního soužití rodin a také vztahových dovedností (komunikace, řešení konfliktů, odpuštění). 

Média (rozhlas, televize, řada časopisů apod.) o aktivitách v souvislosti s NTM 2021 informovala více než 60x.  Proběhlo více než 60 akcí, většina z nich měla formu manželských a výchovných webinářů,  on-line kurzů, obnov manželských slibů, poutí nebo organizovaných procházek s plněním specifických úkolů. 

 “Možná, v této době více žijeme  v on-line styku s vnějším světem, doma však  zažíváme  intenzivnější vztahy než kdy dříve. Nemůžeme moc ovlivnit vnější dění, ale každý z nás může udělat relativně mnoho pro své vztahy.” uvádí vztahová poradkyně a tajemnice NTM Milena Mikulková. 

“Navzdory nejistotám se nám může podařit vytěžit ze současné situace něco pozitivního. Tato doba nám může poskytnout  prostor poznat své blízké, porozumět jejich potřebám, zastavit se a ujasnit si, co je pro nás důležité a nejdůležitější, možná i přeskládat životní priority, naučit se být u jednoho stolu, najít nové společné aktivity, sdílení”, doplňuje Mikulková. 

KONEC

Více informací o kampani a akcích je možné nalézt na stránkách www.tydenmanzelstvi.cz a www.facebook.com/tydenmanzelstvi 

Pro další informace kontaktujte:

Petr Adame, koordinátor NTM

Telefon: 605 874 765

Email: adame@tydenmanzelstvi.cz   

Ing. Mgr. Marie Nováková, tisková mluvčí NTM

Telefon: 775 204 208

Email: novakova@tydenmanzelstvi.cz  

  

Národní týden manželství vznikl v roce 1996 ve Velké Británii, v roce 2007 se poprvé konal v ČR a v současné době se připravuje ve více než dvaceti dalších zemích světa. Cílem akce je posílit vztahy v manželství a zvýraznit potřebu zabývat se otázkou vztahových dovedností jako předpokladů dobrého manželství a též motivovat laickou a odbornou veřejnost, média i veřejně známé osobnosti, aby alespoň jednou za rok podpořili důležitost manželství. Kromě ČR se k iniciativě připojily další země, např. Austrálie, Belgie, Irská republika, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Rumunsko, Slovensko, Severní Irsko, Švýcarsko, Polsko a USA.  Partnery NTM v ČR jsou Síť mateřských center, Společnost pro podporu rodiny, Etické fórum ČR, Asociace manželských poradců, nakladatelství Návrat domů, ACET, Českomoravská asociace Klubů dvojčat a vícerčat, Asociace center pro rodinu a další organizace. Svou podporu iniciativě vyjádřila i Česká evangelikální aliance a Ekumenická rada církví. 

Program k NTM 2021 – záznam některých webinářů lze shlédnout pod odkazy uvedenými na wwydenmanzelstvi.cz