4. tisková zpráva NTM 2021

  • 1.3.2021

pastedGraphic.png

 

Tisková zpráva 

17. února 2021

O manželství a dětech – aby doma bylo dobře všem…

Patnáctý ročník Národního týdne manželství (NTM) se nesl v duchu on-line webinářů a kurzů, ale také procházek pro manžele či celé rodiny se zastaveními, citáty a různými úkoly, které měly účastníky přivést 

k zamyšlení nad jejich vztahy. 

Více než 60 akcí NTM zahrnovalo několik tisíc účastníků, rodin, manželských párů, partnerů, i těch, kteří se na vstup do trvalého vztahu chystají. Věříme, že týden zaměřený na manželství, rodinné vztahy, byl novým začátkem, novým restartem vztahů, které v dnešní době pandemie jsou naší sociální záchytnou sítí. “Současná doba nás učí, že krize jsou součástí života, které posilují nás a naše kořeny, pokud jimi projdeme”, zaznělo na webináři Marie Novákové. Z jiných webinářů Pavla Rause si odnášíme poznání, že i uprázdnění hnízda dospělými dětmi může být šancí pro nové porozumění mezi partnery. Webinář Petra Adame byl reklamou pro manželství, ale zaměřil se také na odvahu tvořit vztahy, které jsou pevné a trvalé. 

Přejeme si, aby týden manželství pokračoval dál do trvalé péče o naše vztahy. Proto jsme ve spolupráci 

se společností Espediente veřejnosti zprostředkovali video-kurz sestávající ze 6 videí, která přináší zamyšlení nad našimi vztahy z více úhlů pohledu, ale také praktické a srozumitelné rady, co zachovat, co změnit, aby vám bylo dobře s vašimi blízkými.  Kromě videí jsou k dispozici i materiály k vlastnímu zpracování. Odkaz najdete na stránkách www.tydenmanzelstvi.cz  a  Aby bylo doma dobře (všem) – Espediente z.s.

Rodinná pohoda je cíl, který si klade každý z nás a stojí za to uvědomit si, co dělá náš domov jedinečným, originálním a nezaměnitelným, právě tím “naším a osobním”. Nabízíme několik tipů k posílení vztahů a rodiny: 

Jsme jedno a není nám to jedno

  1. Patříme k sobě, mějme každý své místo doma, kde je nám dobře (stůl, ale i svůj úkol a kompetenci).
  2. Mějme společné rituály vycházející z našich kořenů, své aktivity i společný čas jeden pro druhého. 
  3. Vytvářejme chvíle nevšedního překvapení a radosti pro sebe navzájem. 
  4. Vytvářejme bezpečí, podporu, ale také hranice dětem, které doprovázíme.
  5. Společně se podporujme ve vděčnosti, naději a laskavosti k sobě navzájem. 
  6. Odpouštějme si a nikdy nevzdávejme vztah. 
  7. Nazapomeňme, že konflikty se řeší, krizemi se prochází a bolest je součástí naplněného života. 

Více informací k Národnímu týdnu manželství lze najít na www.tydenmanzelstvi.cz a www.facebook.com/tydenmanzelstvi.

Pro další informace kontaktujte:

Petr Adame, koordinátor NTM

Telefon: 605 874 765

Email: adame@tydenmanzelstvi.cz   

Ing. Mgr. Marie Nováková, tisková mluvčí NTM

Telefon: 775 204 208

Email: novakova@tydenmanzelstvi.cz  

  

Národní týden manželství vznikl v roce 1996 ve Velké Británii, v roce 2007 se poprvé konal v ČR a v současné době se připravuje ve více než dvaceti dalších zemích světa. Cílem akce je posílit vztahy v manželství a zvýraznit potřebu zabývat se otázkou vztahových dovedností jako předpokladů dobrého manželství a též motivovat laickou a odbornou veřejnost, média i veřejně známé osobnosti, aby alespoň jednou za rok podpořili důležitost manželství. Kromě ČR se k iniciativě připojily další země, např. Austrálie, Belgie, Irská republika, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Rumunsko, Slovensko, Severní Irsko, Švýcarsko, Polsko a USA.  Partnery NTM v ČR jsou Síť mateřských center, Společnost pro podporu rodiny, Etické fórum ČR, Asociace manželských poradců, nakladatelství Návrat domů, ACET, Českomoravská asociace Klubů dvojčat a vícerčat, Asociace center pro rodinu a další organizace. Svou podporu iniciativě vyjádřila i Česká evangelikální aliance a Ekumenická rada církví.