Podpora NTM od poslance a předsedy Stálé komise pro rodinu Ing. Bc.Tomáše Kvapila

  • 3.12.2007
„Manželství je společenství muže a ženy. Jeho účelem je založení rodiny a výchova dětí.“ Tolik první paragraf našeho zákona o rodině. Myslím, že dostatečně vystihuje podstatu manželství. Je to především společenství a to společenství ne samoúčelné, ale potřebné pro zdravou výchovu dětí. Každé společenství je založeno především na dobrých vztazích. Proto velice vítám iniciativu Národní týden manželství, protože si klade za cíl především obnovování vztahů mezi manželi. A naše společnost potřebuje dobrá manželství a dobré rodiny jako soli. Přeji všem iniciátorům týdne manželství hodně vytrvalosti a úspěchu v jejich snahách ve prospěch manželství.
Tomáš Kvapil
poslanec a předseda Stálé komise pro rodinu