NTM 2009 v časopisech a ČRo 6

  • 4.2.2009
Celonárodní kampaň Národní týden manželství zvolila pro letošní rok motto „Sliby nejsou chyby“. Na počátku manželství obvykle stojí slib – týká se vzájemné pomoci, podpory, věrnosti, soudržnosti. Dříve byla jeho součástí i věta „…dokud nás smrt nerozdělí“. Ta se ale objevuje už jen u sňatků církevních. U těch ostatních přivykáme předmanželským smlouvám a jiným pootevřeným zadním vrátkům.
Požádala jsem několik současných českých psychologů nebo jiných odborníků pracujících s páry o obdobné rozhovory, které snad dávají nahlédnout i do závaznosti dnešních manželských slibů.
Časopis Miminko přináší v únorovém čísle rozhovor s psychologem a manželským poradcem Petrem Šmolkou, časopis Naše rodina s křesťanským publicistou Petrem Plaňanským, časopis Proměny s psycholožkou Ivanou Veltrubskou, časopis Psychologie dnes s psychologem a teologem Pavlem Rausem, časopis Rodiče s psycholožkou Magdalenou Frouzovou a časopis Třetí věk s manželským poradcem Lucianem Kantorem. V neděli 8. února od 19.30 budou tématu věnovány také Hovory o rodině na ČRo 6, jejichž hostem bude rodinný a párový terapeut Michael Chytrý. Všem zmíněným médiím i odborníkům patří můj dík za ochotu k spolupráci a podporu kampaně.
 
Eva Labusová