Tisková zpráva 3.12. 2009: V bohatství i chudobě

  • 2.12.2009
Tisková zpráva
3. prosince 2009
K okamžitému zveřejnění
 
V bohatství i chudobě
Iniciativa Národní týden manželství bude zahájena 8. února 2010 v Senátu PČR tiskovou konferencí pod záštitou místopředsedy Senátu doc. JUDr.  Petra Pitharta 
Již čtvrtý ročník Národního týdne manželství, největší celonárodní iniciativy na podporu manželství v ČR, se bude konat v týdnu 8.-14.2. 2010. Vedle hesla „Dobré manželství není samozřejmost“, které provází NTM od prvního ročníku, organizátoři kampaně v období dosud nepřekonané finanční krize zvolili pro čtvrtý ročník heslo z tradičního manželského slibu „V bohatství i v chudobě“. Na otázku co za tímto mottem ještě stojí, odpověděl tiskový mluvčí NTM Jan Frolík takto:
„Mnohé rodiny jsou v období ekonomické nestability  vystaveny zvýšenému tlaku. Na druhou stranu statistiky ukazují, že stabilní manželství je tím nejlepším prostředím a řešením, jak se vyhnout chudobě nebo překonat různé obtíže společně jako rodina. Stejně tak je i blahobyt a sláva pro manželství často výzvou, kterou mnozí partneři neunesou, jak jsme toho téměř denně svědky v tisku. Čas investovat do svého manželství je nejen když se dostává do problémů, ale naopak i když se zdá vše v pořádku.“
Posláním NTM je připomenout si alespoň jednou za rok rozmanitost a krásu manželství jako základu života rodiny. Je zastřešující iniciativou pro nejrůznější celostátní i místní aktivity v týdnu Valentýna zaměřené na praktický rozvoj manželství a podporu jeho hodnoty ve veřejném a politickém prostoru.
Zahajovací tisková konference se bude konat 8. února 2010 od 10:30 v Senátu Parlamentu ČR pod záštitou místopředsedy Senátu pana doc. JUDr. Petra Pitharta. Svou záštitu nad konáním Národního týdne manželství převzala i Stálé komise pro rodinu PSP ČR a iniciativu podpořila i Ekumenická rada církví a Česká evangelikální aliance. Svá vystoupení na tiskové konferenci přislíbili mj. náměstek ministra práce a sociálních věcí MUDr. Marián Hošek, členka Stálé komise pro rodinu PSP ČR Ing. Michaela Šojdrová a sociolog Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.
KONEC
Pro další informace kontaktujte:
RNDr. Jan Frolík, tiskový mluvčí Národního týdne manželství
Mobil: 602 200 159
Petr Činčala, PhD., Koordinátor Národního týdne manželství
Mobil: 777 815 481
 
Iniciativa Národní týden manželství původně vzniklá ve Velké Británii, se dnes rozšířila i do dalších evropských zemí, jako je Švýcarsko, Německo, Holandsko, Irsko, Maďarsko, a představuje v současnosti jednu z největších občanských aktivit na podporu kvality vztahů v české společnosti. Partnery NTM jsou Asociace manželských a rodinných poradců, Českomoravská asociace klubů dvojčat a vícečat, Etické fórum ČR, Maranatha, o.s, Nadace Terezy Maxové, Návrat domů, Nový život, Asociace center pro rodinu, ACET, Aperio – společnost pro zdravé rodičovství, Sdružení Salesiánů spolupracovníků, Síť mateřských center v České republice, YWAM, YMCA, Společnost pro podporu rodiny.
Mediální partneři NTM:
Český rozhlas 6, Trans World Radio, Advent-Orion, AZ Rodina.cz, Časopis Miminko, Časopis Psychologie dnes, Měsíčník Třetí věk, Online noviny Křesťan Dnes, Proměny: revue pro duchovní kulturu, rodinný měsíčník Rodiče, týdenník Naše rodina.